Illustration som visar planen för norra Kopparlunden, med höga hus mot E18. Närmast rondellen över E18 syns det 24-våningshus som Riksbyggen planerar att bygga. Foto: FOJAB

Bildextra: Se nya planen för Kopparlunden

I våras avslöjade Västerås Tidning att Riksbyggen planerar att bygga ett nytt 24-våningshus i Kopparlunden. Efter onsdagens byggnadsnämnd kan vi nu visa bilder på hur det nya höghuset kan komma att se ut – samt byggplanerna för hela området. Totalt planeras 1 300 nya bostäder i norra och mellersta delen av Kopparlunden.

Publicerad

I våras avslöjade Västerås Tidning att Riksbyggen planerar att bygga ett nytt 24-våningshus i Kopparlunden. Efter onsdagens byggnadsnämnd kan vi nu visa bilder på hur det nya höghuset kan komma att se ut – samt byggplanerna för hela området.Totalt planeras 1 300 nya bostäder i norra och mellersta delen av Kopparlunden.

Byggnadsnämnden tog under onsdagens möte ta beslut om att skicka detaljplanerna för den norra och mellersta delen av Kopparlunden på samråd.

Planerna är förslag på hur dessa delar ska utvecklas, och under samrådet kommer alla som har ett intresse av detaljplanerna att kunna lämna synpunkter och bidra med idéer.

Totalt innebär förslagen cirka 1 300 nya bostäder, och visar också hur kontorsbyggnader, verksamheter för handel, parker och innegårdar skulle kunna byggas och formas.

Kulturhistoriska och värdefulla byggnader i området ska sparas, skyddas och lyftas fram.

– Kopparlunden är ett unikt projekt med sin blandning av industriellt kulturarv och nya bebyggelse med bostäder och verksamheter. Det kan bli ett riktigt attraktivt och spännande område för dagens och framtidens västeråsare. Boende och arbetsplatser i centrala lägen är viktigt för Västerås city. Dessutom kommer området bidra till att city kopplas samman med Västerås östra stadsdelar, säger stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö.

Höghus på 24 våningar

I detaljplanen finns även det 24-våningshus som Riksbyggen planerar att bygga. Huset kommer att vara en del av en barriär som byggs för att hindra ljudet från E18. Barriären kommer att bestå av hus på minst åtta våningar, varav det högsta alltså planeras att bli 24 våningar.

Riksbyggen som är en av fastighetsägarna i den del av Kopparlunden som nu berörs av den föreslagna detaljplanen. Som Västerås Tidning tidigare rapporterat blir de en av de stora aktörerna i området och planerar att bygga cirka 1 000 nya bostäder i Kopparlunden.

– Vi är mycket glada över förvärvet och den kommande byggnationen på Verkstaden 20 blir stommen i Riksbyggens bostadsproduktion i Västerås under många år. Nu får vi möjligheten att både bidra till ett mer hållbart Västerås och till stadens fortsatta tillväxt genom att tillföra nya bostäder, sa Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Bergslagen i en tidigare artikel i Västerås Tidning.

En bild av hur det kan se ut inne på området. Foto: FOJAB
Kopparlunden sett från city-hållet. Till vänster i bild går Kopparbergsvägen och i nedre kant går Cityringen. Foto: Archus Arkitektur
Illustration från området. Foto: Archus Arkitektur
Illustration öven en bro över E18. Foto: FOJAB
Illustration över hur man i framtiden kan blanda ny bebyggelse med den äldre. Foto: Archus Arkitektur
Powered by Labrador CMS