Västmanlands sjukhus Västerås.

Västmanlänningar positiva till hemvård med digital teknik

Västmanlänningarna är näst mest positivt inställda i landet till att vårdas i hemmet med stöd av digital teknik– till exempel att få sina hälsovärden mätta på distans. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern, den årliga undersökningen av inställningen till den svenska hälso- och sjukvården, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Publicerad

– Det är glädjande resultat som passar väl in i den förändring av den västmanländska sjukvården som vi står inför, där bland annat utökad vård i hemmet med stöd av digital teknik är en viktig beståndsdel, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Västmanlänningarna hamnar också i Sverigetoppen när det gäller positiv inställning till e-tjänsterna på 1177.se, en tredjeplats efter Örebro och Halland.

– Resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att regionen är på rätt väg. Vi vill öka tillgången till digitala lösningar för patienterna, och att det ska vara lika utbud vad gäller till exempel tidsbokning och chatt vart man än vänder sig i vården, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, ansvarig för specialistsjukvård.

Fyra viktiga områden enligt västmanlänningarna

I den invånarundersökning som regionen genomförde i egen regi hösten 2022 lyftes fyra områden fram som särskilt viktiga när det gäller den framtida utvecklingen av digitala verktyg i vården:

Digital bokning och vårdbesök oavsett karaktär och vårdenhet/vårdbehov

Digital rådgivning och kommunikation

Chattmöjlighet med vården

Möjlighet se information digitalt och få en samlad bild (kallelser, remisser, provsvar, journalanteckningar)

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar även att Region Västmanland placerar sig väl i övriga mätkategorier med flera placeringar över riksgenomsnittet, till exempel när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Västmanlänningarna anser också i högre grad än riksgenomsnittet att väntetiderna till sjukhus och vårdcentral är rimliga.

Powered by Labrador CMS