Här ska saneringsarbetet påbörjas.
Här ska saneringsarbetet påbörjas.

Nu börjar framtidens Kopparlunden ta form

Under november påbörjas arbetet med att göra en marksanering utanför Emausverkstaden i den södra delen av Kopparlunden.

Publicerad

Planerna för framtidens Kopparlunden är omfattande, Västerås stad och fastighetsägarna i området vill omvandla denna historiskt värdefulla stadsdel till en blandad stadsbebyggelse där historia och framtid samspelar och skapar ett levande område. Det finns tre nya detaljplaner för området och en fjärde utarbetas just nu. De nya detaljplanerna ska möjliggöra cirka 2 100 bostäder, arbetsplatser, förskolor och mötesplatser som torg och parker i området.

En av åtgärderna är att Kullgärdsgatan ska ersätta Metallverksgatans södra och östra del. Kullgärdsgatan ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. På de sträckor av Metallverksgatan som tas bort ska det på sikt bland annat bli ett parkstråk.

För att det ska gå att genomföra behöver man först göra en marksanering där den framtida Kullgärdsgatan ska gå.

– I marken förväntas det finnas mycket betong, äldre ledningar, järnvägsspår och förorenade massor som vi vill få bort innan den nya vägen anläggs, skriver Västerås stad på sin hemsida.

I samband med saneringsarbetet har ett område mellan Metallverksgatan och Emausverkstaden stängslats in. Castellum som äger Emausverkstaden har rivit några mindre utskjutande delar på fasaden för att arbetet med gatan ska kunna påbörjas. Dessa var tillbyggda på senare tid och inte en del av kulturmiljön. I övrigt ska den nya vägen inte påverka befintliga byggnader i området. Arbetet sker just nu bara i området utanför Emausverkstaden.

Byggstart för ledning- och vägentreprenad planeras under våren 2023 och vägen planeras vara klar under 2024. Metallverksgatan kommer vara öppen som vanligt tills den nya vägen är färdig.

Powered by Labrador CMS