Illustation över framtidens sjukhusområde med det nya akutsjukhuset.
Illustation över framtidens sjukhusområde med det nya akutsjukhuset.

Nu börjar arbetet med det nya akutsjukhuset

Visionen om ett nytt akutsjukhus i Västerås blir allt tydligare och nästa vecka är den officiella byggstarten av det stora projektet.

Publicerad

Under de två gångna veckorna har området utanför den befintliga akutmottagningen förberetts för byggstart och nu på måndag bjuder Region Västmanland in media och politiker till den officiella invigningen av byggstarten för Västerås nya akutsjukhus.

Det första steget var att montera ned parkeringsautomater och stolpar på den stora parkeringen utanför akutmottagningen.

Under förra veckan stängde den stora parkeringen utanför Akutmottagningen succesivt och den kommer att förbli stängd då det är platsen där nya akutsjukhuset ska stå, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

I veckan hängnades parkeringen in för NCCs arbetsområde.

Parkeringssituationen

Att kolla upp vad som gäller inför besök på Västerås sjukhus kan vara klokt, då Region Västmanland har sammanfattat vad som gäller för olika besök. Till exempel kan besökare till sårcentrum parkera på den stora besöksparkeringen på framsidan av sjukhuset medan besökare till Akutmottagningen hänvisas till en annan parkering.

– Besökare till förlossningen kan stå utanför entrén. Eftersom parkeringsautomaterna monteras ned så ska besökare till förlossningen hämta parkeringsbiljett inne i receptionen och placera den synligt i bilen.

Niklas Källman är projektchef för Projekt Vårdbyggnad och har arbetat med uppdraget i snart tre år.

– Vi ska bygga Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås och det planeras stå klart för första patient 2030. Det nya akutsjukhuset består av fyra byggnader som kopplas samman med befintliga hus. Det planeras två nya entréer, en från väst och en från öst. Husen kommer att ha sex våningar över mark och en våning under markytan, berättar Niklas Källman i ett pressmeddelande.

Han berättar om förarbetet som har lett fram till byggstarten.

– Under flera år har arbetsgrupper från bland annat regionens vårdverksamheter, fastighet- och driftenheter och logistik och service, arbetat med att planera för viktiga funktioner i nya akutsjukhuset. Vi har därefter byggt huset digitalt. Många olika yrkeskompetenser har varit med och bidragit till allt underlag som behövs för att starta byggnationen. Vi har och kommer även fortsättningsvis att arbeta strukturerat med att hantera risker och möjligheter för att ha beredskap för förändringar i omvärlden.

”Komplex byggnad”

På frågan vilka de största utmaningarna är svarar Niklas Källman:

– Det nya akutsjukhuset är en komplex byggnad som ska ha patientsäkra flöden och bra arbetsmiljö för medarbetarna. Lokalerna ska hålla över lång tid framåt. Därför behöver vi planera byggnader som kan anpassas och ha viss grad av flexibilitet då vi inte vet vilken ny teknik som väntas om tio, tjugo år. Det finns också krav från myndigheter som vi ska uppfylla, från exempelvis kommunen, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Mark- och miljödomstolen.

– Vi måste också säkerställa att ordinarie verksamheter kan fungera under hela byggtiden. I ett sådant här stort uppdrag så är det viktigt med samordning inom regionen och kommunikation internt och externt. Vårt mål är att patienter, besökare och medarbetare ska känna till vad som händer på området, så de kan planera sitt besök och ta sig fram på området trots avstängningar och annan påverkan på området. Vi arbetar aktivt för att kommunicera både internt och externt. Webben och interna möten är några av kanalerna som vi använder, säger Niklas Källman.

Oskar Mogård är projektledare för byggnationen av det nya akutsjukhuset. Han berättar att man inledningsvis kommer att gräva bort jordmassor.

– Arbetet med att gräva bort jordmassorna startar preliminärt i november och kommer att pågå till mars nästa år. Vi kommer att se en hel del transporter med lastbilar som kör ut jordmassorna. Det blir kring 60 transporter om dagen, säger Oskar Mogård.

”Viss påvrkan”

Han konstaterar att det inte kommer att vara ett ljudlöst arbete.

– Det blir en viss påverkan i området med ljud och buller när grävmaskinerna fyller på lastbilarna. Det kommer också märkas av fler fordon på området och på väg ut från sjukhusområdet. Fram till mars räknar vi med att transportera ut cirka 40 000 kubikmeter jordmassor.Powered by Labrador CMS