Samverkar. Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås, tillsammans med bland andra Boel Godner (S), komunstyrelsens ordförande i Södertälje.
Samverkar. Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås, tillsammans med bland andra Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Kommunledare kraftsamlar mot organiserad brottslighet

På torsdagen hölls i Västerås ett möte där politiker, tjänstemän och poliser från sex olika kommuner diskuterade samarbeten mot organiserad brottslighet.

Publicerad Senast uppdaterad
Ordförande. Staffan Jansson, Socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Västerås.
Ordförande. Staffan Jansson, Socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

För att komma åt den organiserade brottsligheten har det startats ett samarbete mellan sex kommuner: Södertälje, Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping. På torsdagen träffades representanter för dessa kommuner på Västerås kongress.

– Vi ska jobba ihop och lära oss av varandra, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

När det pratas om organiserad brottslighet syftas det oftast på ungdomar som säljer knark och skjuter varandra. Det är en sorts organiserad brottslighet men när det gäller omsättningen av pengar är andra sorters kriminalitet mycket större. 

Det kan handla om företag inom vård och omsorg som tar betalt för arbete som aldrig utförs och därmed stjäl miljontals kronor från det allmänna. Det kan handla om företag som tar betalt för att ta hand om avfall och sedan bara dumpar avfallet med risk för skador på både människor och miljö. Ett exempel på det senare är företaget Think Pink, som ligger bakom Skultunatippen. Staffan Jansson säger att Think Pinks verksamhet i Skultuna kan ha kostat kommunen mellan 50 och 80 miljoner kronor.

Direktör. Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås.
Direktör. Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås.

Från företagare hörs det ibland klagomål om "regelkrångel" och myndighetskontroller. Staffan Jansson menar det är viktigt att alla företag följer samma regler för att det inte ska bli en osund konkurrens.

– Det ska vara lätt att vara företagare. Men det ska vara konkurrens på lika villkor, säger han.

Samarbetet mellan kommunerna ska handla om att de utbyter metoder för att komma åt den organiserade brottsligheten. Det kan också handla om att de tipsar varandra om verksamheter som det gäller att vara extra vaksam mot. Om en kommun täpper till ett kryphål för att fuska kanske problemet bara flyttar till en annan.

– Kriminella behöver inte vara bundna till en ort, säger Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås.

Det finns även i Västerås exempel på kriminalitet inom omsorgen där företag har tagit betalt för arbete som aldrig har utförts. Kommunen försöker nu bli bättre på kontroller för att hindra att det sker igen.

– Skattemedel ska gå till det som det är tänkt för, säger Helene Öhrling.

Powered by Labrador CMS