Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen. Foto: HENRIK MILL

Krönika: Money talks i en allt mer komplex vardag

Hej företagare! Hinner du stanna upp och läsa en reflektion om din och de flesta entreprenörers vardag? Tiden rusar och världen snurrar på, eller hur? Och det är inte helt lätt att se en förändring när man befinner sig mitt i den.

Publicerad

Men det är ett faktum att verkligheten för små och medelstora företag är och blir alltmer komplex, och förändringen sker väldigt fort och är konstant. Men vilka är egentligen de största trenderna som påverkar företagandet och utvecklingen av företag just nu, och hur kan du som företagare möta dem?

Att utveckla ett företag kräver såväl tid som finansiering. Allra bäst är det givetvis när den egna affärsmodellen är så lönsam att företagets tillväxt kan finansieras med egna medel, men detta är långt ifrån en möjlighet för alla. Att växa och kunna ta nästa steg kostar, och då behövs det i de allra flesta fall extern finansiering. Som jag ser det är det ett stort antal trender som idag samverkar med varandra och påverkar företags finansieringsmöjligheter, och därmed också många gånger, expansionsmöjligheter. Och den absolut starkaste trenden som vi på Almi ser är den allt mer komplexa verklighet som små och medelstora företag lever i.

Som företagare måste du navigera i en snabb och föränderlig värld utan att ha tillgång till det större företagets mångfald av resurser, förmågor och erfarenheter. Som entreprenör tvingas du i dagens läge lägga allt mer av din tid på det som inte faller inom ramen för verksamhetens kärnverksamhet.

På Almi ser vi också tydligt en bild av förändrade krav på ledarskap. Historiskt sett har företag i samma bransch haft liknande lönsamhet.

Nu visar forskning att skillnaden på lönsamhet mellan företag inom en och samma bransch ökar. Sannolikt är ledarskapsfrågan en viktig förklaring till de olika utfallen.

Ledarskap är och blir allt viktigare. Historiskt har det funnits gott om utrymme för planering utifrån en omvärld som förändrades i en maklig takt. Med ökad förändringstakt behöver företagets ledning i högre grad fokusera på systematisk omvärldsbevakning och vara beredda på att hela tiden anpassa sig till ständiga och snabba förändringar. Se bara på den pandemi som vi alla känner till och vad den har gjort med vår förmåga att ställa om. Det har blivit allt svårare att förlita sig på långsiktig planering. Som en konsekvens har företagen också allt svårare att med lång framförhållning förutse finansieringsbehov.

Som jag ser det har företagsägare, styrelse, ledning och intraprenörer en otroligt viktig roll i och med att vår verklighet och vardag blir allt mer komplex. En konsekvens avseende finansiering är att kraven på proaktiv och tillgänglig finansiering till små och medelstora företag kommer att öka. Money talks, och det är så sant som det är sagt när du ska växla upp.

Vi är ett antal aktörer i Västmanland som finns här för att stötta upp de lokala företagens behov för att kunna ta nästa steg i en föränderlig värld. Att låna pengar via oss på Almi och/eller sin bank är ett alternativ som de flesta företagare känner till. Men möjligheten att söka olika typer av offentliga stöd i form av checkar är också en otrolig möjlighet för de som i pandemins spår vill ta nästa steg och stärka sig inför framtiden.

Region Västmanland ger stöd till små och medelstora företag för att gynna företagsklimatet och öka länets tillväxt, och just nu finns checkar att söka inom bland annat digitalisering, internationalisering och miljö.

Vet du inte hur du ska ta nästa steg eller vad det finns för finansieringsmöjligheter att tillgå? Jag och mina kollegor pratar gärna möjligheter och finansiering för att ditt företag ska kunna utvecklas och stå rustat för dagens och morgondagens utmaningar.

På återhörande!

Powered by Labrador CMS