Labhouse byggs helt i trä, men kombineras med lite kolförbättrad betong för stabilitet och brandsäkerhet. Foto: Northvolt

Hållbarhet från material till energiförsörjning

Att Northvolt letar efter nya hållbara lösningar inom batteriproduktionen är inget nytt. Men när det gäller företagets totala hållbarhetsarbete är det bara en del. Just nu bygger Northvolt hållbara Labs campus på Finnslätten.

Publicerad

Till skillnad från betong och stål är trä ett förnybart material, och genom att använda trä kan utsläppen minska med cirka 50 procent

När Northvolt startade i Västerås var tanken att det skulle vara 100–200 anställda, idag är det 1100 anställda med 120 olika nationaliteter.

– Vi växer så det knakar, varje månad är det nya kollegor att hälsa på. Inte bara antalet kollegor som ökar, antalet byggnader ökar i nästan samma takt, säger Nathalie Bruno, kommunikatör på Northvolt, säger Nathalie Bruno, kommunikatör på Northvolt.

En av byggnaderna som Northvolt och Castellum bygger just nu är ett hållbart Labhouse, och planen är att en första inflytten ska ske i april 2023. Men för att kalla det en hållbar byggnad så krävs det en hel del åtgärder, dels att helt ta bort, eller minska, användningen av material som bidrar till ett högt koldioxidavtryck som stål, betong eller glas och ersätta med alternativa, mer hållbara material. För det andra är det viktigt att utforma byggnaden på ett sätt som gör den hållbar under hela dess livstid.

– I Sverige kommer ungefär en femtedel av alla koldioxidutsläpp från byggbranschen, och det är näst intill omöjligt att bygga stora industribyggnader utan utsläpp. Byggmaterial, inklusive betong och stål, bär stora koldioxidavtryck, liksom maskinerna som används i byggandet, säger Nathalie Bruno.

Arbetet med Labhouse visar redan i planerings- och byggskedet att utsläppen kan minskas kraftigt jämfört med konventionella byggen.

– Praktiskt innebär det att vi håller koll på var material kommer ifrån, hur deras hållbarhetsprofil ser ut, hur transporterna sker och att material med högt koldioxidavtryck minskar, berättar Nathalie Bruno.

Labhouse byggs helt i trä, men kombineras med lite kolförbättrad betong för stabilitet och brandsäkerhet.

– Till skillnad från betong och stål är trä ett förnybart material, och genom att använda trä kan utsläppen minska med cirka 50 procent. Dessutom är trä lättare än betong och stål, vilket leder till mer energieffektiva transporter.

Eftersom Labhouse är designat för att vara hållbart under hela sin livstid är det viktigt att byggnaden drivs med förnybara energikällor. Det inkluderar solenergi från solpaneler på taket, designade för optimal solenergiabsorptionsförmåga. Integrerat i Labhouse är också ett Voltpack Mobile batterisystem, som har flera funktioner.

– Genom att lagra överskott av solenergi som genereras under dagen och släppa ut den när byggnaden behöver mer ström, blir byggnaden mer självförsörjande. Voltpacks mobila batterisystem ger också reservkraft vid strömavbrott, vilket ersätter användningen av en dieselgenerator, säger Nathalie Bruno.

Ett geotermiskt energisystem har också integrerats i Labhouse för att ge koldioxidsnål uppvärmning under vintern och kyla under sommaren.

– För att uppnå detta har vi grävt brunnar, flera hundra meter djupa, i marken bakom Labhouse. Här pumpar vi ner kall luft i marken för den ska värmas upp under jordytan. Sedan pumpas den varma luften tillbaka in i byggnaden under vintern och vice versa under sommarmånaderna. Att tänka utanför boxen har alltid varit en del av Northvolts anda, och vi hoppas att Labhouse och hela campuset kommer att spegla det tänkesättet såväl som vår vision att möjliggöra framtidens energi, säger Nathalie Bruno.

Northvolt sign on the west side of the building. Foto: Oliver Szabo
Powered by Labrador CMS