Foto: Pia Nordlander

Fördröjd diagnos och behandling av höftledssjukdom hos barn

Ett barn som haltade och led av smärta, först i ena benet och senare i ljumsken, fick diagnosen muskelsmärta och rekommenderades fysioterapi. Men några månader senare visade röntgen att det rörde sig om en höftledssjukdom som kräver operation. Därför anmäler nu Region Västmanland händelsen enligt lex Maria.

Publicerad

Vid det första besöket på vårdcentralen led barnet av smärta i ett ben och haltade. Det gjordes då en rimlig bedömning att avvakta på grund av uppgifter om kortvarig smärta, samt att inget avvikande kom fram vid undersökningen.

Vid det andra besöket, hos en annan läkare, konstaterades att barnet fortfarande haltade, men att smärtan denna gång satt i ljumsken. Uppgifter framkom också som talade för att symtomen hade funnits en längre tid. Besvären tolkades som muskelsmärta och kontakt med fysioterapeut rekommenderades. I sin utredning konstaterar Region Västmanland att denna typ av symtom hos ett barn borde ha föranlett misstanke om sjukdom i höftleden, och resulterat i vidare utredning med röntgenundersökning.

Vid ett besök hos fysioterapeut några månader senare beställdes slutligen en röntgenundersökning, som då visade en höftledssjukdom som kräver operation. Att både diagnos och behandling av tillståndet fördröjdes ökar risken för komplikationer efter genomförd operation.

Efter utredning av händelseförloppet har den berörda verksamheten vidtagit åtgärder för att minska riskerna för liknande händelser i framtiden.

Powered by Labrador CMS