Experttips. Jenny Holmberg från Mälarenergi delar med sig av sina tips för att klara energikrisen i vinter. Foto: Johanna Sparf

Expertens tips: Så hanterar du energikrisen i vinter

Elpriser, effektbrist och olika elområden. Den här hösten är el- och energifrågor på allas läppar. Men varför har vi energikris – och hur kan vi hantera den? Vi bad Jenny Holmberg, pressansvarig hos Mälarenergi om råd.

Publicerad

För att få sänkta elpriser behövs en mild och blåsig vinter i kombination med en förbrukningsminskning. Om förbrukningen och därmed efterfrågan går ner, skulle detta bidra till sänkta priser

Har vi elbrist i Västerås?

– Egentligen inte. Det produceras mycket el i Sverige, men det finns problem med att få ner elen ner till de mellersta och södra delarna av Sverige. När marknadens efterfrågan på elöverföring är större än vad som är fysiskt möjligt för nätet, blir det en kapacitetsbrist.
Effektbrist blir det när det inte finns tillräckligt mycket el vid ett visst tillfälle – ofta en speciell tid på dygnet. Därför kan det vara bra att sprida ut ditt elanvändande till tider när trycket är mindre.

Om Sverige producerar så mycket el – varför är då priserna så höga?

– För att elen har blivit så dyr i Europa och vi har en gemensam marknad. Sverige är tätt sammankopplat med övriga Europa och beroendet har ökat i takt med utbyggnad av nya överföringskablar mellan länderna. Det är heller inte så att Sverige enbart exporterar el – ibland behöver även vi importera.

De stigande priserna i Europa beror på många saker. Rysslands krig mot Ukraina har även blivit ett energikrig, vilket lett till skyhöga gaspriser som i sin tur gör det kostsamt att producera el i gaskraftverk. Denna typ av elproduktion är det som oftast sätter elpriset i Europa. Vädereffekter, problem med fransk kärnkraft och minskad svensk kärnkraft är andra faktorer. Ringhals 4 kommer vara ur drift fram till februari.

Vad innebär elpriserna för min plånbok i höst och vinter?

– Det är svårt att säga, men utgå från att det blir höga priser. För att få sänkta elpriser behövs en mild och blåsig vinter i kombination med en förbrukningsminskning. Om förbrukningen och därmed efterfrågan går ner, skulle detta bidra till sänkta priser. Men får vi en kall vinter kan priserna fortsatt vara på höga nivåer eller till och med öka.

Kommer de höga elpriserna även att påverka priset på fjärrvärme?

– Nej, inte i Västerås. Fjärrvärme är en prisstabil uppvärmningsform och Västerås har en bra och välskött anläggning i form av Kraftvärmeverket. För Västerås del blir prishöjningen 3 procent och den börjar gälla 1 januari 2023.

Produceras det el i Kraftvärmeverket i Västerås?

– Ja. Men Kraftvärmeverkets första prioritet är att producera fjärrvärme till Västerås med omnejd – det är så uppdraget ser ut. Som en del av den processen, produceras också en del el. Det är en del av finessen med ett kraftvärmeverk. I Västerås tätort är 98 procent av fastigheterna anslutna till fjärrvärmenätet.

Kan helt enkelt inte Kraftvärmeverket börja producera mer el?

– Mälarenergi har, i likhet med andra energibolag, fått frågan från Infrastrukturdepartementet om vi kan öka vår elproduktion. I den dialogen ingår även Svenska kraftnät. Vi hjälper gärna till i en svår tid, men det i så fall finns många saker att ta hänsyn till – såväl teknisk status på anläggningar vi redan planerat att avveckla som ekonomi, tillståndsfrågor och miljö- och klimatfrågor. En konsekvens kan i så fall bli att vi kommer producera mer värme än vad Västerås faktiskt behöver. För att producera mer värme behövs även mer bränsle – och det är redan i dag en ansträngd bränslesituation på grund av energikrisen. Den här frågan diskuteras just nu, hos oss, hos Energiföretagen och på Infrastrukturdepartementet. Än så länge finns inget beslut. Svenska kraftnät ska rapportera sitt uppdrag till Infrastrukturdepartementet den 28 oktober, först därefter kan vi vänta oss något slags besked.

Kommer elnätet att byggas ut?

– Ja, och det behövs. För att klara samhällets snabba elektrifiering behövs nya och upprustade elnät. Dagens elnät är anpassat för en annan typ av efterfrågan och byggdes huvudsakligen för 30–40 år sedan. Men ledtiderna för att bygga om stam-, region- och lokalnät är långa. Svenska kraftnät har som mål att bygga ut elnätet i Sverige till 2028 och när det är gjort kommer vi få betydligt mer effekt till Mälardalen. Parallellt med Svenska kraftnäts byggnation behöver vi även bygga ut vårt elnät lokalt i Mälardalen. Vi behöver förbättra nätkapaciteten och bygga ut med fler stationer. Vi behöver också stärka nätet i vissa bostadsområden för att det ska fungera för elbilsladdning. Mälarenergi kommer investera ca 2,5 miljarder kronor under de närmaste tio åren för att stärka elnätet kring Mälardalen.

Är det sant att det kan bli en manuell frånkoppling från elnätet i vinter?

– Det skulle kunna hända, men sannolikheten för att detta händer i just vårt elnätsområde är ändå relativt låg. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för den typen av beslut – hur mycket som behöver kopplas bort och i vilka områden. Svenska kraftnät kan genomföra åtgärden om det finns ett effektbristscenario. MFK, Manuell förbrukningsfrånkoppling, är ett sista verktyg för att rädda kraftsystemet i en effektbristsituation och man gör det för att undvika ett nätsammanbrott. Länsstyrelsen och kommuner beslutar om prioriteringsordning och den manuella frånkopplingen genomförs av de lokala elnätsbolagen. Innan detta uppstår kommer det finnas olika indikatorer för en risk, till exempel att elpriset närmar sig 40 kr/kWh. Svenska kraftnät kommer då även gå ut till allmänheten med en uppmaning om att dra ner på elförbrukningen. Informationen bör komma cirka ett dygn innan risken finns för MFK, så det finns stora möjligheter att undvika bortkopplingen.

Vad kan jag göra?

• Om du värmer ditt hem med el – sänk inomhustemperaturen. Har du fjärrvärme spelar det tipset mindre roll, fjärrvärme är prisstablit för hela året.

• Se över hushållets elanvändning. Kör inte halvfulla tvättmaskiner, ha rätt temperatur i kyl och frys, låt inte elektronikprylar stå i stand by-läge.

• Släck lampor och byt till led-lampor. En led-lampa förbrukar 80 procent mindre el och håller 10–20 gånger längre tid än en vanlig glödlampa.

• När det går: fundera över om vissa saker kan göras när belastningen på elnätet är lägre.

• Läs mer på Spara el hemma: 22 smarta tips | Mälarenergi (malarenergi.se)

Powered by Labrador CMS