MÅNGA BORTA. Inom förskoleverksamheten är det en frånvaro på 39 procent bland barnen. Foto: Mostphotos
MÅNGA BORTA. Inom förskoleverksamheten är det en frånvaro på 39 procent bland barnen. Foto: Mostphotos

Ansträngt läge efter hög smitta

Var tredje PCR-test är positivt och antalet smittade är nästan tredubbelt mot samma tid förra året. Smittspridningen och krav på isolering ger ett ansträngt läge.

Publicerad

Covid-19 och i synnerhet omikron-varianten sprider sig mycket snabbt. Antalet smittade västmanlänningar är rekordhögt.

De senaste dagarna har över 1 000 västmanlänningar per dag testats positivt för covid-19.

För Västmanlands del ska det jämföras mot en andra vågen för ett år sedan där smittspridningen var som högst i december med över 300 fall per dag.

Att det är så många som får covid-19 ger nu mycket stora konsekvenser i samhället.

Råden sedan december har varit att personer som får förkylningssymptom och dessutom är fullvaccinerade ska stanna hemma tills provtagning är klar. Utöver det ska personer boende i samma hushåll som en covid-smittad sätta sig i karantän i minst sju dagar och testa sig för covid.

Regler håller många hemma

Förhållningsreglerna gör att sjukfrånvaron är mycket hög och det slår hårt inom skolan och kollektivtrafiken.

– När de gäller de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg har förvaltningen nära kontakt med samtliga utförare. I dagsläget är fem utförare inom pedagogisk omsorg stängda på grund av sjukdom men ingen fristående förskola, men det kan ändras snabbt, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i förskolenämnden.

– Förvaltningen följer läget dag för dag genom att vi satt igång med rapportering av rektorernas nulägesbild för de kommunala förskolorna. Den dagliga rapporteringen visar varje förskola, varje team och för hela förskoleverksamheten.

– Senaste siffrorna visar 39 procent frånvaro bland barnen och 27 procent frånvaro bland personalen. Det är som sagt ett snitt på helheten och det varierar förstås mellan de olika förskolorna. Så än så länge har vi inget akut läge på helheten men det kan ju vända snabbt, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i förskolenämnden.

Även ansträngt i skolorna

För skolorna i Västerås är även där läget ansträngt. Anna Lundberg (L) är ordförande i grundskolenämnden:

– En årskurs 2 på Håkantorpsskolan har hemundervisning. Det är mycket tufft på många enheter. I snitt var frånvaron 22 procent (i onsdags, reds. anm.). Vi får se om de nya karantänsreglerna kommer spela in. Det skiljer sig också mycket mellan skolorna, en har 7 procents frånvaro och en annan har 39 procent.

Kollektivtrafiken berörs

Kollektivtrafiken är beroende av att det finns chaufförer som kan köra både tåg och bussar. Senaste veckorna har Mälartåg varit hårt drabbat av sjukfrånvaro och många avgångar, främst på sträckan Sala-Eskilstuna har ställts in.
VL och Kollektivtrafikmyndigheten planerar för ett scenario där många bussförare kan vara hemma med symtom eller familjekarantän.

– Vi får signaler från både Svealandstrafiken och våra entreprenörer inom serviceresor att personalläget är ansträngt. Även våra tågbolag har många sjukskrivningar just nu och där påverkas redan trafiken med inställda avgångar. Vi ser nu en risk att även busstrafiken och våra serviceresor kan komma att påverkas, säger Arne Andersson, direktör för Kollektivtrafikförvaltningen.

För busstrafikens del innebär planerna att det kan bli färre avgångar på linjer som har tätare turer.

Powered by Labrador CMS