Representanter från Västmanland träffar regeringen för att diskutera en utbyggnad av Mälarbanan.

Västmanland möter regeringen om Mälarbanan

Den 2 juni får Västerås besök av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet för diskussioner om Mälarbanans utbyggnad. Det är Region Västmanland, Västerås stad, Region Örebro län och Örebro kommun som vill diskutera bättre möjligheter till arbets- och studiependling till Stockholm, Örebro, Karlstad och Oslo.

Publicerad Senast uppdaterad

– Vårt fokus kommer ligga på att lyfta fram behoven av dubbla spår längs hela Mälarbanan. Med relativt små investeringar kan resandet öka kraftigt samtidigt som restiden och störningarna minskar, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande i Västmanland.

I samtalen om Mälarbanans utbyggnad och det framtida stråket Oslo-Stockholm deltar Johan Davidson som är statssekreterare vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. I programmet ingår även besök på Alstom och samtal med Epiroc, Saab Combitech samt Handelskammaren Mälardalen.

– Potential för kraftigt ökat resande på Mälarbanan finns. Restiden mellan Västerås och Örebro kan minskas med tio minuter. Restiden till Stockholm från Västerås med lika mycket till. Men det kräver att vi får bort enkelspåren som idag stryper trafiken, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

En viktig pusselbit för regionens framtid och tillväxt

En utvecklad Mälarbana behövs för att klara den ökade trafiken som en bättre tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo skulle ge. Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som ägs av Region Västmanland, Västerås stad, Region Örebro län, Örebro kommun, Region Värmland och Karlstad kommun, har som mål att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Idag finns två alternativ för den framtida sträckningen, antingen via Katrineholm söder om Mälaren, eller via Västerås och Örebro, norr om Mälaren. Genom bolaget verkar de samverkande parterna för att stråket ska gå norr om Mälaren.

Under mötet den 2 juni kommer underlag som tagits fram av Trafikverket, Sweco och WSP samt bolaget Oslo-Sthlm 2.55 redovisas. Trafikverket har bedömt att investeringar för dubbelspår på Mälarbanan är samhällsekonomiskt lönsamma. Dessa underlag ger god grund för regeringen att agera.

– Beräkningarna visar på förutsättningar att till 2040 ha tågavgångar med 15 minuters mellanrum på Mälarbanan. Effekterna för pendlare är stora och investeringarna är kraftigt samhällsekonomiskt lönsamma. Även godstrafiken påverkas positivt, säger Jonas Karlsson, vd på Oslo-Sthlm 2.55. Regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren (M) och kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) är värdar för dagen tillsammans med sina kollegor från Örebro.

– Det är positivt att vi fått så god respons av regeringen på vår inbjudan. Det är hög tid att på nytt se behoven på Mälarbanan, åtgärder som efterfrågas stort av näringslivet. Dessutom lägger man en viktig pusselbit för att få till en modern förbindelse och öka möjligheten till arbetspendling hela vägen till Värmland och Oslo, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Powered by Labrador CMS