Surahammar i topp när det gäller företagsservice

Bästa kommunen i länet och plats 11 i hela landet är två placeringar som Surahammars kommun är nöjda med i den färska kundundersökningen som genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Publicerad

Varje år sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner en nationell kundundersökning som är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd när det gäller:

Johanna Olofsson.

• information

• tillgänglighet

• bemötande

• kompetens

• effektivitet

Med ett Nöjd Kund Index (NKI) på 84, på en skala 0-100, placerar sig Surahammar som bästa kommun i länet och på plats 11 i hela landet.

Maria Granberg.

– Ett bra företagsklimat är jätteviktigt för oss i Surahammar kommun. Det går bra för många företag i vår kommun och det här resultatet visar att vår kommun är en riktigt bra plats att driva företag på. Här är alla är med och bidrar till fortsatt utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Johanna Olofsson (M) i ett pressmeddelande från Surahammars kommun.

Företagarna är allra mest nöjda med kommunens attityd, möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) och bemötande som alla får över betyg 90. Medelvärdet för NKI för samtliga deltagande kommuner är 75. Enligt SKRs NKI-gradering är 62 till 69 ett godkänt resultat, 70 till 80 räknas som högt och 80 eller högre räknas som mycket högt.

– Det här känns jättebra! Det är verkligen ett kvitto på det fina arbete som mina kollegor som jobbar med myndighetsutövning utför varje dag för ett gott samarbete mellan företagen och kommunen. Ambitionen är att fortsätta utveckla vår service och tillgänglighet, säger Maria Granberg, näringslivschef i Surahammars kommun.

Powered by Labrador CMS