Sjukhuset i Köping.

Stort motstånd mot förslag att flytta akutvården från Köping

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västmanland vill omvandla sjukhuset i Köping till ett närsjukhus och flytta det mesta av akutvården från Köping till Västerås. Detta har rört upp många känslor och skapat en omfattande debatt.

Publicerad

I ett pressmeddelande skriver Region Västmanland att strukturförändringarna som föreslås möjliggör ekonomiska satsningar på nära vård med 47 miljoner kronor per år och byggstart av ett modernt och ändamålsenligt närsjukhus i Köping. Investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor. Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås, som står klart 2029, utgör också en viktig del i den framtida strukturen då det kommer att täcka hela länets behov när det gäller specialiserad akutsjukvård samt operationer. 

Investeringar på 1,6 miljarder

– Genom att göra en genomgripande satsning på närsjukhus i Köping kan vi komma igång med investeringar för 1,6 miljarder kronor samtidigt som vi kan dämpa kostnadsutvecklingen, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Att flytta operationsverksamhet och specialiserat akut omhändertagande från Köping ger minskade investeringskostnader med 1,2 miljarder kronor, vilket innebär 88 miljoner kronor lägre kostnader för drift och hyra per år.

Facebookgrupp skapad

Förslaget har rört upp starka känslor hos både privatpersoner, företag och politiker i Köping. Facebookgruppen ”Rädda akuten i Köping” har mer än 2 500 medlemmar och har bland annat arrangerat en politikerutfrågning tillsammans med PRO Köping. Bland de medverkande finns Lina Eriksson (L) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och Kenneth Östberg (S) oppositionsråd, medverkade.

I en debattartikel menar Stephanie Bruksgård (M) och Gisela Carstinge (SD) att det har florerat mycket ”fake news” och att varken Köpings sjukhus eller medicinakuten är nedläggningshotade.

”Medicinakutens uppdrag förändras till en närakut för internmedicinskt akut omhändertagande på närsjukvårdsnivå. Närakuten kommer vara öppen alla dagar i veckan, såväl dag som kväll. Ambulansresurserna stärks och det kommer finnas möjlighet till direktinläggning dygnet runt. De flesta patienterna som omhändertas av Köpings medicinakut, kommer fortsatt bli kvar i Köping även med det nya förslaget”, skriver de i den gemensamma debattartikeln, och fortsätter:

Beslut på nästa möte

”Detta innebär inte en kvalitetsförsämring för invånarna i västra delen av länet, utan ett sätt att säkerställa att patienten får rätt vård på rätt vårdnivå. De patienter som har internmedicinska tillstånd som bäst behandlas på ett närsjukhus ska naturligtvis fortsätta tas omhand i Köping, medan tillstånd som till exempel kan kräva intensivvård eller andra kringliggande resurser som kräver ett akutsjukhus ska till Västerås”.

I samband med nästa regionfullmäktige kommer man att fatta ett beslut i frågan.

Powered by Labrador CMS