Foto: Region Västmanland
Foto: Region Västmanland

Regionen sparar tid och pengar på digitalisering

Under förra året lyckades Region Västmanland spara drygt 1,4 miljoner kronor genom att införa digitala kallelser.

Publicerad

Men det är inte bara kostnaden för utskick som minskat. Det har även frigjort tid, motsvarande nästan nio heltidsjobb – tid som i stället har kunnat läggas på andra arbetsuppgifter, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Digitaliseringen av kallelser har tagit bort tidigare moment som utskrift och kuvertering av kallelser och bilagor, vilket har underlättat för vårdpersonalen, säger Jonas Ekström, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef nära vård.

Mellan januari och maj 2023 har ytterligare en miljon kronor kunnat sparas, samtidigt som det har fortsatt att frigöra tid för personalen.

Med digitala kallelser skickas kallelsen och eventuella bilagor till invånarens digitala brevlåda i stället för med brev. I dagsläget är ungefär hälften av invånarna i Västmanland anslutna till en digital brevlåda. För de som inte har en digital brevlåda, skrivs kallelsebrev och bilagor ut och kuverteras automatiskt.

– Digitala kallelser används nu i de flesta verksamheter, både inom primärvården och på sjukhusen. Papperskallelser skickas fortfarande, då man ibland måste skicka med provtagningsmaterial och annat i kallelsen. Några av våra mindre system är ännu inte heller anslutna till det digitala kallelsesystemet, säger Jonas Ekström.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns ett annat tydligt exempel på hur digitaliseringen ger fördelar. Under tio år har BUP använt digitala enkäter vid nybesök. Patienter och deras familjer fyller i enkäten hemma via 1177 när det passar dem bäst. Detta har inte bara sparat tid för patienterna och deras föräldrar, utan även för verksamheten.

– Våra digitala enkäter ger patienter och föräldrar möjlighet att svara på frågor utan att behöva ta ledigt från skola eller arbete för att resa till en mottagning. Svaren sammanställs också automatiskt och vårdpersonalen ser dem i journalen, vilket sparar dokumentationstid, säger Tove Marthin, verksamhetschef BUP.

Inte bara är processen smidig, utan den leder också till sparade träd och pengar. Under de senaste tio åren har BUP kunnat undvika utskrifter av ungefär 850 000 A4-sidor. Detta har resulterat i lägre utskriftskostnader och har också räddat cirka 30 träd från att huggas ner.

Powered by Labrador CMS