Regionen ska driva läkemedelsförsörjningen i egen regi

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att regionen ska driva läkemedelsförsörjningen i egen regi för att säkra och stärka upp lagerhanteringen av läkemedel på Västmanlands sjukhus. Målet är att det ska ske från och med hösten 2025.

Publicerad

– Med eget, lokalt omsättningslager kan regionens vårdenheter få en säkrare och snabbare tillgång till läkemedel vid akuta behov, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, ansvarig för specialistsjukvård. 

Idag saknar regionen ett lokalt omsättningslager av läkemedel vilket är en svaghet i en övrigt robust modell för läkemedelsförsörjning. Dessutom kräver staten att det finns ett omsättningslager av läkemedel vid kris- och beredskapssituationer. Det betyder att regionen måste upphandla eller bygga ett eget systemstöd för att uppnå en säker och effektiv hantering av läkemedelslager.

Powered by Labrador CMS