Regionen satsar på utveckling av Västmanlands landsbygd

Region Västmanland startar ett treårigt projekt för att stärka stödet till befintlig kommersiell service såsom dagligvaruhandel, post- och betaltjänster.

Publicerad

Regionen bidrar med 1,5 miljon kronor och Tillväxtverket med lika mycket till ett treårigt projekt för att främja kommersiell service på landsbygden i Västmanland. Både Tillväxtverket och regionen använder statliga bidrag som ges till regional utveckling, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Projektet ska stärka servicen på landsbygden och öka länets kapacitet att arbeta med regionens serviceprogram för Västmanlands län 2023–2030. Projektet genomförs i samverkan med andra aktörer som kommuner, Länsstyrelsen, föreningar och näringsliv.

– En tillgänglig kommersiell service på landsbygden påverkar ortens attraktivitet. Genom det här projektet ökar vi vår kunskap om vilka servicebehov landsbygden i Västmanland har och hur vi tillsammans med andra aktörer kan stärka den kommersiella servicen där det behövs. Eftersom serviceprogrammet spänner över lång tid har vi utrymme att ändra prioriteringar utefter hur omvärlden förändras, säger Jenny Landernäs, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Befolkningen minskar i många av de orter som redan har en lanthandel Det gör att de kan få svårt att överleva på sikt utan någon typ av förändring i serviceutbudet. Regionens arbete handlar bland annat om att ge kommersiella aktörer fler ben att stå på. Lanthandeln kan ofta bli ombud för annan grundläggande service som post/paket, apotek och betaltjänster. Med stöd blir det också möjligt att starta digital lanthandel på platser där servicen är gles och där man tidigare inte sett möjligheter till någon butik.

– Service är viktigt för att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden. Vi behöver bibehålla och utveckla service på landsbygden för att få invånarna att fortsätta handla i sin butik, säger Ann-Margreth Hammar, utvecklingsstrateg och projektledare.

Powered by Labrador CMS