Region Västmanland utreder dödsfall efter förlossning

Har gjort en lex Maria-anmälan för att utreda ett dödsfall där ett barn avled kort efter förlossningen.

Publicerad

Region Västmanland har genomfört en intern utredning för att komma fram till vad som orsakade att ett nyfött barn avled kort efter förlossningen. Då den interna utredningen inte lyckas slå fast vad som orsakade dödsfallet inväntar nu chefläkaren och kvinnokliniken resultatet av den externa utredningen.

Den interna utredningen visar att det nyfödda barnet visade sig vara svårt medtaget, men trots försök till återupplivning gick det inte att rädda barnets liv. Händelsen var oväntad eftersom fosterljuden under förlossningen hade bedömts som normala, och endast bitvis lindrigt avvikande. Graviditeten hade varit normal och förlossningen skedde i fullgången tid.

– Den interna utredningen tyder på att barnet kan ha dött på grund av allvarlig syrebrist under och efter förlossningen. Men det råder osäkerhet om syrebristen hade kunnat upptäckas tidigare under förlossningen, eller om ett kejsarsnitt hade kunnat rädda barnet, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Sedan flera år har Kvinnokliniken satsat på fördjupade utbildningar i fosterövervakning, bland annat att läsa av och tolka fosterljudskurvor. Eventuella ytterligare åtgärder får vänta i avvaktan på resultatet av den externa utredningen.

Powered by Labrador CMS