Sjukhuset i Västerås.

Patient bröt armen under undersökning

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en patient bröt armen under en datormografiundersökning.

Publicerad

En patient med flera sjukdomstillstånd vårdades på sjukhus och under tiden på sjukhuset genomfördes flera datortomografiundersökningar. Vid ett av tillfällena föll patientens arm ned under undersökningen, vilket noterades av personalen varefter armen spändes fast med ett stödband. Vid den efterföljande röntgenundersökningen av armen visade det sig att patienten fått ett armbrott, som dock inte behövde opereras, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Händelsen inträffade under covid-19-pandemin och stödbandet hade tagits bort för att minska risken för smittspridning. Röntgenklinikens utredning har visat att skadan hade kunnat undvikas om stödband använts i enlighet med de rutiner som fanns vid tillfället.

Röntgenkliniken har uppdaterat rutinen för användande av stödband för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Dessutom har kliniken börjat använda en ny typ av stödband som är lättare att använda och rengöra.

Powered by Labrador CMS