Detta är en genrebild.
Detta är en genrebild.

Nytt centrum för personer som utsätts för hedersvåld

Den 29 september öppnar den nya länsövergripande mottagningen för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV).

Publicerad Senast uppdaterad

Det nya centret kommer att erbjuda stöd och hjälp till personer som bor i Västmanland som har blivit eller som riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. CMHV kommer också att erbjuda råd och stöttning till yrkesverksamma personer i Västmanland som i arbetet kan komma i kontakt med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region Västmanland, polisområde Västmanland och Åklagarmyndigheten i Västmanland. 

Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet. 

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Västerås stads öppenvårdsenhet, Centrum mot våld, är huvudman för projektet.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är ett ökande problem i samhället. Vi är ett kompetent team som kommer att arbeta både med att hjälpa utsatta och ge stöd till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck runtom i Västmanland, säger Anna Åberg, enhetschef på Centrum mot våld i Västerås.

CMHV kommer att kunna bidra med stöd på många sätt, exempelvis:

  • Stöd och rådgivande samtal på telefon eller fysiskt till personer som är eller riskeras utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Möjlighet att möta utsatta och yrkesverksamma runt om i Västmanland då CMHV är en mobil verksamhet
  • Ge information om myndigheter och andra verksamheter dit utsatta eller yrkesverksamma kan ha behov av att komma i kontakt med.
  • Erbjuda råd, strukturerad samverkan samt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom polis, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt civilsamhällesorganisationer samt övriga myndigheter.
  • Erbjuda föreläsningar och information om CMHV till yrkesverksamma och ideella aktörer i Västmanland.
Powered by Labrador CMS