Detta är en genrebild.

Mälarenergi höjer priserna

På torsdagen meddelade Mälarenergi att de höjer sina elpriser med 14 procent.

Publicerad Senast uppdaterad

Inför 2023 har flera elnätsföretaget aviserat prishöjningar som är högre än normalt och på torsdagen stod det klart att även Mälarenergi Elnät höjer sina priser med 14 procent.

Höjningen på 14 procent innebär cirka 22 kronor mer i månaden för en lägenhetsinnehavare.

I ett pressmeddelande skriver Mälarenergi att prishöjningen beror på två faktorer:

”Prishöjningen har sin bakgrund i två delar. Den ena handlar om att Mälarenergi Elnät, som är ett lokalt elnätsföretag, är beroende av och står i relation till både de regionala elnäten och till Svenska kraftnäts stamnät. När el överförs mellan stamnätet och de regionala och lokala elnäten uppstår alltid energiförluster. Den förlorade energin behöver elnätsföretaget köpa tillbaka, vilket sker via spotprismarknaden.”

Jonas Rigner, vd på Mälarenergi Elnät, menar att oron har varit stor under tiden företaget har väntat på besked från det regionala elnätsföretaget i vårt område om vad Mälarenergi ska betala under 2023.

– Eftersom elpriserna rusat i höjden, har kostnaderna för dessa energiförluster ökat kraftigt. Svenska kraftnät debiterar de regionala elnätsföretagen, som i sin tur debiterar de lokala elnätsföretagen, säger Jonas Rigner, vd för Mälarenergi Elnät.

Oron lindrades något när Svenska kraftnät meddelade att det införs ett tak på energiavgiften för 2023.

– Beskedet skapade respit och ett visst lugn, för våra första preliminära beräkningar såg tuffa ut. Nu fick vi nya förutsättningar och har arbetat vidare utifrån dem, med målet att höjningen ska drabba våra kunder i så liten utsträckning som möjligt. Vi lyckades pressa prishöjningen till 14 procent, vilket är högre än våra tidigare höjningar men betydligt lägre än vad vi befarade för några veckor sedan, säger Jonas Rigner i ett pressmeddelande.

Energiavgiften står för den största delen av Mälarenergis höjning av nätavgiften, men inte hela. Den andra delen av prisökningen handlar om Mälarenergi Elnäts egna investeringsbehov för att klara effektutmaningen i Mälardalen. Dagens elnät byggdes huvudsakligen för 30–40 år sedan och är dimensionerat för den efterfrågan som gick att förutse då.

– Men i dag är läget helt annorlunda. Om kommunerna ska kunna fortsätta växa, fler företag ska kunna etablera sig och vi samtidigt ska möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn och industrin – då måste nätkapaciteten förstärkas. Detta gör vi bland annat genom att bygga nya mottagningsstationer som kan ta emot mer el och fördela ut den till våra kunder. Vi behöver också stärka nätet i vissa bostadsområden för att det ska fungera för elbilsladdning. Mälarenergi kommer investera ca 2,5 miljarder under de närmaste tio åren för att stärka elnätet kring Mälardalen. Det är stora, viktiga och spännande utmaningar som väntar, avslutar Jonas Rigner.

Powered by Labrador CMS