Västerås i skymning.
Västerås i skymning.

Lokala näringslivet får tycka till när regionen planerar för framtiden

Region Västmanland har påbörjat arbetet med att uppdatera länets utvecklingsstrategi för att uppnå ett mer välmående, tillgängligt och nyskapande Västmanland. Nu kan både företag, föreningsliv och privatpersoner lämna in synpunkter på vilken utveckling de vill se.

Publicerad

Alla regioner i Sverige har i uppdrag från regeringen att ta fram övergripande och långsiktiga strategier för länets utveckling, tillväxt och kompetensförsörjning, den så kallade regionala utvecklingsstrategin, RUS. Strategin i Västmanland sträcker sig till år 2030 och tas fram i bred samverkan med länets aktörer. Den talar om hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans ska utveckla länet och möta olika utmaningar. Utvecklingsstrategin ska uppdateras minst vart fjärde år, vilket gör att processen behöver starta nu. Från februari till september 2023 tar Region Västmanland emot synpunkter på strategin från länets aktörer och invånare. Alla kan vara med och påverka strategin för länets utveckling.

– De utmaningar som beskrivs i den nuvarande strategin är till stor del hämtade från 2018-2019, och sedan dess har det ju hänt mycket i vår omvärld. Därför finns det ett behov av att revidera de utmaningar som är beskrivna, säger David Lundgren, regional utvecklingsstrateg på staben för den regionala utvecklingsförvaltningen.

Utvecklingsstrateg. David Lundgren och hans kollegor på den regionala utvecklingsförvaltningen ska ta fram en ny utvecklingsstrategi.
Utvecklingsstrateg. David Lundgren och hans kollegor på den regionala utvecklingsförvaltningen ska ta fram en ny utvecklingsstrategi.

Han fortsätter:

– Sedan är det inte så att alla utmaningar som beskrivs i den nuvarande strategin är åtgärdade, utan vi ser mer ett behov av att lägga till områden som kanske inte var så aktuella 2018, som till exempel beredskap och energifrågan.

– Fokus på näringslivets förutsättningar, trygghet i samhället, tillväxt i hela Västmanland och beredskap i tider av kris är angelägna frågor för länets utveckling. När omvärlden förändras behöver vi se över vår strategi för att möta förändringarna. Därför startar vi nu arbetet med att uppdatera vår strategi för att få ett livskraftigt län, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

Hur går man till väga om man vill lämna en synpunkt?

– Företag och organisationer kan boka in oss så kommer vi ut och lyssnar in vad de har att säga, man kan även lämna in synpunkter direkt via hemsidan.

Insamlingen av synpunkter pågår från och med februari till september.

– Vi siktar på att arbeta med att sammanställa synpunkterna under oktober och november så att dokumentet kan gå ut på remiss i december 2023 till juni 2024. Sedan går den in i politiska beredningen i september för beslut i regionfullmäktige november 2024.

Om du får sia fritt, vilka synpunkter tror du kommer att komma in?

– Vi har gjort en kontinuerlig utvärdering under åren och fått in synpunkter på både processen men även dokumentet som vi bär med oss. Det har framkommit sakfrågor angående till exempel beredskap, trygghet, kompetensförsörjning, utbildning och energiförsörjning, så det behöver vi nog gå in på lite tydligare, säger David Lundgren.

Powered by Labrador CMS