Den 2 januari inleds årets vargjakt. Maximalt får sex vargar skjutas i Västmanland.
Den 2 januari inleds årets vargjakt. Maximalt får sex vargar skjutas i Västmanland.

Licensjakt efter sex vargar i Västmanland

Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Västmanlands län omfattar totalt sex vargar i Venabäcken-reviret i Skinnskattebergs, Surahammars, Hallstahammars och Köpings kommun. Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Publicerad

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, skriver Länsstyrelsen Västmanland i ett pressmeddelande.

Reviret Venabäcken är beläget i landets mest vargtäta område. Det ligger utanför den smittade zonen med afrikansk svinpest. Enligt den senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas. Beslutet ligger i linje med de riktlinjer som viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med riksdagens beslut att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet med jakten är också att minska den negativa påverkan vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt.

Licensjakten 2024 omfattar totalt 6 revir, vilket motsvarar 36 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

Powered by Labrador CMS