Bild från en av alla fritidsaktiviteter för LSS under året

Köpings kommun utsedd till årets LSS-kommun i länet

Prisas för satsningen på att utbilda personal i intellektuella funktionsnedsättningar.

Publicerad

Riksförbundet FUB har som syfte att värna om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och se till att de kan leva ett gott liv.

Varje år får länsförbunden uppgiften att utse årets LSS-kommun i länet, och i år tog Köpings kommun hem utmärkelsen. En bidragande faktor till detta är att kommunen har satsat på att utbilda personal inom ämnet intellektuella funktionsnedsättningar (IF).

Verksamhetsområdet LSS och socialpsykiatrin har tagit fram en årsplanering med basutbildningar för all personal, och tanken är att basutbildningen ska vara återkommande för att säkerställa att även ny personal genomgår utbildningen.

I basutbildningen ingår bland annat den professionella rollen och kunskap om olika funktionsnedsättningar.

– Basutbildningen ger kompetenshöjning kring funktionsnedsättningar och konsekvenser de ger i vardagen, berättar Lena Lundeqvist som är verksamhetsutvecklare och stödpedagog, för Köpings kommuns hemsida.

– Vi tror att basutbildningen har varit en framgångsfaktor, eftersom personalen är en förutsättning för att de vi stöttar ska få ett gott liv och en aktiv fritid, fyller kollegan Sofia Nestor i, också verksamhetsutvecklare och stödpedagog.

Man har även gjort en omstart av organiserade fritidsaktiviter.

– Samverkan med de lokala föreningarna, aktörer och studieförbund är viktig och skapar ett inkluderande i samhällets utbud, säger Lillemor Lindell som arbetar som fritidskonsulent.

FUB:s motivering lyder som följer:

Kommunen har verkligen satsat på målgruppen med IF (intellektuell funktionsnedsättning) under 2022.

Personal har erhållit utbildning i IF. Länsförbundet FUB Västmanland har haft förmånen att ha fått föreläsa vid tre olika tillfällen samt ytterligare ett tillfälle när det gäller äldre personer, ”Gott liv som äldre”.

Under två år har Länsförbundet FUB Västmanland haft kontakt med förvaltningen. Det har hänt mycket positivt och förvaltningen ser Länsförbundet FUB Västmanland som en resurs när vi samverkar, helt i enlighet med intentionerna gällande LSS.

Köping har därutöver sammanställt ett bokslut/rapport/internt uppdrag, där dialogen med individer som tillhör LSS personkretsar, varit i fokus. Att som förvaltningen inneha modet att våga ställa frågor om tidigare upplevd LSS-verksamhet, att inventera och innovativt anta framtidens utmaningar, att tillhandahålla fritidsaktiviteter som individerna själva fått möjligheten att påverka utfall av och sist men inte minst att blicka framåt och ta höjd för den, vittnar om stort engagemang i kombination med ett empatiskt förhållningssätt vilket genomsyrar all verksamhet.

Sommaren 2022 erbjöds ett antal utflykter, kryssning. Därutöver ett sommarläger under veckorna 28–31 (då daglig verksamhet är stängd). Åldersspannet på deltagarna var 19–73 år. Aktiviteterna genomfördes tillsammans med olika föreningar organisationer studieförbund och FUB-föreningar.

Köpings kommun kommer även i fortsättningen att erbjuda anpassade fritidsaktiviteter för individer som omfattas av LSS personkrets. Köping kommuns aktiviteter är främst till för dig som bor i bostad med särskild service, men vi välkomnar alla, även du som bor i eget boende eller hos dina föräldrar.

Powered by Labrador CMS