MDU-forskare vinner pris för forskning om solceller. Foto: Mdu

Här studerar Västerås gymnasister efter studenten

Ny statistik baserad på myndighetsdata visar för första gången någonsin vilka högskolor, universitet och utbildningar som elever från Västerås gymnasier studerar vidare på.

Publicerad Senast uppdaterad

Aldrig tidigare har lika många som idag läst högskoleförberedande program på gymnasiet och det här läsåret genomfördes en reform som ger även yrkesförberedande program högskolebehörighet. Men vad blir det av eleverna som tagit studenten från Västerås gymnasier? Gymnasiejämförelsetjänsten Ednia har baserat på myndighetsdata tagit fram färsk statistik om alla elever som tagit examen från gymnasieskolorna i Västerås och därefter blivit antagna till en svensk högskoleutbildning de senaste tre åren.

Flest av Västerås gymnasieelever väljer ett civilingenjörsprogram, 22%, följt av kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration på 14% och kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap på 8%. Valen skiljer sig från resten av landet på flera sätt, bland annat i den höga andel som läser sjuksköterskeprogrammet. I motsatt riktning skiljer sig förskollärarprogrammet, en utbildningskategori som endast två tredjedelar så många av Västerås studenter väljer jämfört med gymnasisterna i resten av landet.

Topplista: vanligaste utbildningskategorierna

 1. Civilingenjörsprogram 22%
 2. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 14%
 3. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 8%
 4. Lärarprogram 6%
 5. Sjuksköterskeprogrammet 6%
 6. Högskoleingenjörsprogram 5%
 7. Juristprogrammet 4%
 8. Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik 4%
 9. Socionomprogrammet 3%
 10. Civilekonomprogrammet 3%

Mälardalens universitet är populärast och blir hem för 31% av studenterna, följt av Uppsala universitet på 13% och Örebro universitet på 13%.

Topplista: vanligaste högskolorna och universiteten

 1. Mälardalens universitet 31%
 2. Uppsala universitet 13%
 3. Örebro universitet 13%
 4. Linköpings universitet 8%
 5. Kungl. Tekniska högskolan 5%
 6. Stockholms universitet 4%
 7. Chalmers tekniska högskola 3%
 8. Umeå universitet 3%
 9. Luleå tekniska universitet 3%
 10. Göteborgs universitet 2%

Av Västeråselever som gått högskoleförberedande program på gymnasiet studerar 54% av eleverna vidare på ett högskoleprogram inom 3 år. I hela landet är samma siffra 53%. Det skiljer sig också mycket mellan olika gymnasier, högst andel som studerar vidare på högskola har Hitachigymnasiet Västerås med 84%, följt av Grillska Gymnasiet Västerås med 65% och därefter Kunskapsgymnasiet Västerås med 60%.

Topp tre vanligaste utbildningarna per gymnasium

Gymnasier där färre än 50 elever blivit antagna till en högskoleutbildning de senaste tre åren är exkluderade. Det kan exempelvis vara nyöppnade gymnasier, gymnasier med få elever eller gymnasier med få elever som studerar vidare såsom yrkesgymnasium.

Rudbeckianska Gymnasiet

 1. Civilingenjörsprogram 24%
 2. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 9%
 3. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 8%

Hitachigymnasiet Västerås

 1. Civilingenjörsprogram 65%
 2. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 7%
 3. Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik 4%

Widénska Gymnasiet

 1. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 23%
 2. Civilingenjörsprogram 14%
 3. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 8%

Carlforsska gymnasiet

 1. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 24%
 2. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 14%
 3. Sjuksköterskeprogrammet 12%

Grillska Gymnasiet Västerås

 1. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 22%
 2. Civilingenjörsprogram 20%
 3. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 12%

Thoren Business School Västerås

 1. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 16%
 2. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 12%
 3. Lärarprogram 11%

Kunskapsgymnasiet Västerås

 1. Sjuksköterskeprogrammet 12%
 2. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 11%
 3. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 9%

JENSEN Gymnasium Kopparlunden

Fakta: Om Ednia

Ednia är en kostnadsfri och oberoende informationstjänst som sammanställer statistik från Skolverket, Skolinspektionen och SCB om alla gymnasier i landet för att hjälpa elever hitta rätt utbildning.

 1. Sjuksköterskeprogrammet 12%
 2. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 9%
 3. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 8%

NTI Gymnasiet Västerås

 1. Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik 20%
 2. Civilingenjörsprogram 18%
 3. Högskoleingenjörsprogram 17%
Powered by Labrador CMS