Beslut fattat om sjukhusets framtid

Regionfullmäktige har beslutat att gå vidare med utvecklingsplanen för länets hälso- och sjukvård.

Publicerad Senast uppdaterad

Beslutet i korthet:

  • Satsning på 47 miljoner per år till nära vård/primärvård – vårdcentralerna ska vara mer tillgängliga för akuta besök samt erbjuda kontinuitet för personer med kroniska sjukdomar. 
  • Satsning på ökad tillgänglighet under jourtid på vårdcentraler i områden med högt söktryck. 
  • Vårdavdelningen i Fagersta renoveras och blir kvar tack vare att resurser frigörs genom att integrera röntgen och laboratorium i vårdverksamheten. 
  • Satsning på fler ambulanser och att ambulansvårdens roll förstärks i arbetet med nära vård
  • Diagnostiken i Köping får mer resurser för att möta behoven hos invånarna, vilket minskar behovet av att köpa undersökningar. 
  • Digitaliseringen möter invånarnas önskemål att vara mer delaktiga i vården, men ökar också tillgängligheten och frigör resurser till dem med störst vårdbehov. 
  • Genom satsningar på nära vård beräknas länsbehovet av vårdplatser minska. 

Regionfullmäktige har beslutat att hälso- och sjukvården fram till 2029 ska utvecklas enligt förslag till målbild från regionstyrelsen. Första aktiviteten är utvecklingsplan för Närsjukhus i Köping, en fråga som varit mycket debatterad den senaste tiden.

– Det här beslutet visar att vi tar vår del av ansvaret för den nödvändiga omställning som krävs och som säkerställer god och trygg sjukvård för alla invånare i Västmanland, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd med ansvar för specialistvård i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning, chefer och medarbetare vid sjukhuset i Köping startar omgående arbetet med utvecklingsplan för Närsjukhus i Köping. Ett annat högprioriterat område som nu sätts i gång är ett förändrat akutuppdrag för primärvården. Det digitala tjänsteutbudet som ökar tillgänglighet och förenklar kontakt och egenvård utgör också ett viktigt utvecklingsområde. 

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta chefer och medarbetare påbörja utvecklings- och förändringsarbetet med sikte på 2029. Nya arbetssätt och en utvecklad vårdsstruktur skapar förutsättningar för vården att i framtiden kunna möta ett ökat behov med fortsatt hög kvalitet, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland. 

Opinionsrådet Kenneth Östberg (S) uttrycker en djup besvikelse över beslutet:

– Beslutet är mycket olyckligt. Sjukhusets verksamhet har varit av hög kvalitet och har spelat en avgörande roll för att tillgodose vårdbehoven i regionen. Om eller när vi vinner valet 2026 kommer vi att riva upp detta beslut, säger han i en kommentar.

Han fortsätter:

– Beslutet väcker starka känslor och oro bland både vårdpersonal och invånare i Köping och dess omgivningar. Detta är en utveckling som kommer att påverka många människors tillgång till vård och deras förtroende för det lokala vårdsystemet.

Powered by Labrador CMS