Foto: Region Västmanland

Anställningsstopp för att minska kostnader i Region Västmanland

"Vi gör detta för att bryta en oönskad utveckling men framför allt för att vi är måna om vår personal."

Publicerad

Antalet anställda i Region Västmanland har ökat de senaste åren. Trots åtgärder för att minska kostnaderna har ökningen fortsatt över budget. Nu införs ett generellt anställningsstopp för att undvika varsel och uppsägningar, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Personalkostnader är den enskilt största kostnadsposten för regionen. En ökning av personal får stora konsekvenser för en redan ansträngd ekonomi. Regiondirektör Maria Linder har därför fattat beslut om att införa generellt anställningsstopp i Region Västmanland.

– Vi har en besvärlig ekonomisk situation i regionen och har redan vidtagit flera åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen. Vi ser att utvecklingen fortsatt går åt fel håll och behöver agera snabbt för att bryta en trend. Hälso- och sjukvårdsdirektören har initierat behov av att införa ett anställningsstopp och jag anser att det bör gäla alla regionens verksamheter. Alla verksamheter inom regionen behöver dimensioneras efter den budget de har, som det är nu så använder vi pengar som inte finns, säger Maria Linder, regiondirektör

Regionen ska nu djupare analysera varför antal anställda har ökat och om det finns tydliga kopplingar till ett ökat uppdrag eller behov hos invånarna.

– Vi behöver fortsätta att ställa om våra arbetssätt och hålla oss inom de ekonomiska ramarna. Samtidigt är vi fast beslutna att bli oberoende av hyrpersonal, därför konstrueras anställningsstoppet så att vi kan fortsätta fasa ut inhyrd personal och i stället lägga medlen i vår egen verksamhet, säger Lars Almroth, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Vi gör detta för att bryta en oönskad utveckling men framför allt för att vi är måna om vår personal. Om vi inte tar ansvar och agerar kan det leda till varsel, vilket skett i andra regioner och det vill vi undvika, säger Maria Linder, regiondirektör

Det kan finnas undantag för anställningar av viss personal, till exempel tjänster som ersätter hyrpersonal, en del utbildningstjänster eller vissa sommarvikarier. Ett sådant beslut fattas av respektive förvaltningsdirektör efter en särskild prövning. 

Anställningsstoppet gäller från 20 mars och tills annat beslut fattas

Powered by Labrador CMS