Detta är en genrebild.
Detta är en genrebild.

Äldreboenden i Köping får IVO-kritik

IVO kritiserar den medicinska vården i kommunens äldreboenden.

Publicerad

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, genomför en landsomfattande granskning av den medicinska vården inom särskilt boende för äldre. Som en del i granskningen har IVO gjort inspektioner på plats i flera kommuner i regionen, bland annat Köping. Nu har inspektionens beslut kommit, och man kritiserar bland annat läkemedelshanteringen och kunskapen inom svenska språket, skriver Köpings kommun på sin hemsida.

Flera andra kommuner får liknande kritik.

I sitt beslut konstaterar IVO följande brister i Köping:

• Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.

• Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.

• Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.

• Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

– Vi ser väldigt allvarligt på de brister som lyfts av IVO, det här är områden som vi redan identifierat som utmaningar, och där vi nu behöver arbeta ännu mer fokuserat för att få till förbättring, säger Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef i kommunen.

Köpings kommun ska återrapportera hur man arbetat med bristerna till IVO senast den 20 mars i år, men redan nu har förvaltningen genomfört en rad olika åtgärder.

– Det kanske låter konstigt, men vi välkomnar den här granskningen därför att vi tycker att det är positivt att patientsäkerheten inom äldreomsorgen kommer på agendan, säger Eva Saaw, kvalitetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hon menar att de som bor i särskilt boende idag allt oftare är multisjuka med komplexa medicinska behov, vilket kräver kunniga medarbetare med rätt förutsättningar. Något förvaltningen arbetar för att skapa.

Bland annat har det satsats mycket på kompetensutveckling och förbättrad dokumentation. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har till exempel flyttats till samma journalsystem som regionen, vilket ger bättre patientsäkerhet. Just samverkan med regionen, framför allt kring läkarstöd, är en viktig faktor för kvaliteten inom kommunens hälso- och sjukvård.

Även kraven kring delegering har skärpts, och förvaltningen satsar på att förbättra språkkunskaperna hos medarbetare med annat modersmål.

Powered by Labrador CMS