Illustrationen visar Projekt Mälarportens plan för Västerås resecentrum.
Illustrationen visar Projekt Mälarportens plan för Västerås resecentrum.

Västeråsmajoriteten: Fortsatt grönt ljus för nytt resecentrum

På kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen väntas den liggande detaljplanen för resecentrum återigen antas. Detta efter att planen återremitterades på kommunfullmäktige för några veckor sedan. Samtidigt avslås motionen från Moderaterna som föreslår en folkomröstning om nytt resecentrum.

Publicerad

– Vi måste vara medvetna om att det endast finns ett förslag till detaljplan att ta ställning till och det är det förslag som nu ligger för beslut. Bara att utreda Moderaternas idé och starta om processen från början med en ny detaljplan och utredningar bedöms innebära en tidsfördröjning på minst fem till tio år, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Även samarbetspartierna är av samma åsikt.

– Förslaget till nytt resecentrum är ett resultat av flera års arbete och utredningar i nära samarbete med Trafikverket och andra aktörer. Om arbetet skulle behöva tas om riskerar samarbetet med de aktörer som staden har slutit avtal med att falla. Det är också sannolikt att regionens medfinansiering av busstorget inte blir av och att Trafikverkets arbete med att få med resecentrum i nationell transportplan strandar. Det kan vi inte riskera, säger Amanda Grönlund (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

– Vi är i början av en klimatkris där vi måste göra det lättare att resa hållbart. Samtidigt har vi ett resecentrum som är omodernt och underdimensionerat. Ett nytt resecentrum skulle förbättra tågkapaciteten på hela Mälarbanan och inte minst bidra till att snabbtåg mellan Oslo-Stockholm på under tre timmar kan bli verklighet. Det är rent förödande för pendlande västeråsare, för alla företag i behov av inpendlande arbetskraft och för klimatet att börja om från början, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

– En folkomröstning skulle i dagsläget bara handla om ifall resecentrum ska byggas nu enligt liggande förslag eller om hela projektet ska avbrytas och tas om från början. Att genomföra en folkomröstning skulle vara att underkänna alla synpunkter som kommit in från västeråsarna under alla de år som projektet pågått och som det liggande förslaget är ett resultat av, säger Anna Maria Romlid (V), kommunalråd. 

Det slutgiltiga beslutet tas på kommunfullmäktige 5 oktober. 

Powered by Labrador CMS