Nu är det klart med de första 95 miljoner som Trafikverket ska finansiera i Västerås nya resecentrum. Etapp 1, med Sigurdsterrassen sett från Kopparbergsvägen.

Trafikverket börjar bygga om bangården – första steget klart för Västerås nya resecentrum

Nu är det klart med de första 95 miljoner som Trafikverket ska finansiera i Västerås nya resecentrum. Pengarna ska gå till att flytta uppställningsspåren för tåg, det första viktiga steget för att ge plats för mer kollektivtrafik i framtiden. Det skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

Publicerad

Trafikverket är en av flera finansiärer i Västerås nya resecentrum. De ansvarar för att bygga om bangården och för delar av resecentrumbyggnaden, så som gångbron över spåren med anslutningar till perrongerna och den lilla bron över spår som ska användas under byggtiden. Totalt beräknas Trafikverkets delar gå på cirka 600 miljoner kronor för resecentrums första etapp. Nu är de första 95 miljonerna säkrade.

– Det är ett viktigt steg att flytta uppställningsspåret till Västerås Västra för att vi gemensamt ska kunna komma i gång med byggandet av ett nytt resecentrum i staden. Att vi kommit så här långt är resultatet av ett nära samarbete under flera år med Västerås stad och Region Västmanland, för att komma fram till den bästa lösningen, säger Rami Yones, regional direktör i region öst på Trafikverket i pressmeddelandet.

– Det här är ett stort besked för oss. Västerås stad och Trafikverket har en gemensam ambition om att genomföra Västerås nya resecentrum, det här beslutet visar att Trafikverket är angelägna med att komma igång med projektet, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Nära samarbete har gett resultat

Uppställningsspåren, som finns på spår 6–9, används i dag för att serva tågen. Den funktionen ska nu flyttas till Västerås Västra, bortanför Hammarby. En plats som är mer lämpad för tågservice, och även för personalen som arbetar med tågen.

Trots att Västerås bangård inte fanns med som finansierat objekt i den senaste nationella transportplanen för infrastrukturfinansiering så har Trafikverket hittat en lösning för att komma igång med delar av bygget. Pengarna tas från en så kallad regional trimningspott. Trafikverket har i sin planering budgeterat för en start 2028, men med möjlighet till förskottering, då bygget i så fall skulle kunna komma igång tidigare.

I framtiden ska bangården vid stationen bara vara till för tåg i trafik. Med tillgång till spår 6–9 kan bangården breddas och tillgängligheten för tåg och för resenärer kan öka. Då går det även att anlägga perrong mot södersidan för resenärer.

– Resandet har under de senaste 30 åren ökat markant och vi har i dag cirka fem gånger fler tågoperatörer som kör på våra spår än vad vi hade för 30 år sedan. Att kunna erbjuda tågoperatörerna fler spår att ställa upp tågen på gör att både tillgängligheteten för tåg och resenärer kan öka, säger Rami Yones, regional direktör i region öst på Trafikverket.

Detaljplan för resecentrum väntas antas under 2023

Flytten av uppställningsspåren gör att planeringen för nya resecentrum kan fortgå utan för mycket tidsförskjutning. Detaljplanen för resecentrum väntas antas i kommunfullmäktige under 2023.

– Det är oerhört glädjande att Trafikverket visar vilja att förbättra situationen för alla resenärer i regionen. Det nya resecentret är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Västerås och hela Västmanland. Det är också viktigt att inkludera Västerås i en framtida sträckning av stråket Oslo-Stockholm norr om Mälaren, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

– Det är glädjande att arbetet med resecentrums första etapp snart kan börja. Det är viktigt för hela Västmanlands utveckling att kapaciteten hos kollektivtrafiken kan möta de behov vi ser i framtiden, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.


Powered by Labrador CMS