Risk för köer när läcka ska lagas

Mälarenergi har lokaliserat en läcka på en fjärrvärmeledning i närheten av Stora gatan och Floragatan. Den 29 maj påbörjas lagningsarbetet.

Publicerad

Det är två olika typer av rör som är dåliga och Mälarenergi kommer byta 7,5 meter på båda. Arbetet utförs onsdagen 29 maj mellan klockan 10.00 och 20.00. Under arbetet kommer värme och varmvatten stängas av för boende i området. Både lägenheter och villor berörs.

– De som påverkas av avbrottet får information måndag 27 maj, antingen i brevlådan eller via uppsatt lapp. De som anmält sig att få störningsinformation digitalt kommer man även få information via sms och mejl, säger Jenny Holmberg, pressansvarig på Mälarenergi.

När rören är lagade fylls gropen igen och asfalteras så snabbt som det är möjligt. Mälarenergi beräknar vara färdiga med detta under vecka 23.

– Ibland är ledningarna i väldigt dåligt skick och då kan arbetet ta längre tid. Men om inget oväntat sker under arbetets gång kommer vi vara helt färdiga med arbetet under vecka 23 och från vecka 24 kommer vägen vara öppen som vanligt igen, säger Jenny Holmberg.

Mälarenergi har tidigare informerat om arbetet då det påverkar trafiken. Fjärrvärmeledningen ligger i korsningen Stora gatan och Floragatan. Det innebär att en del av Stora gatan, i höjd med Floragatan, i riktning mot centrum är avstängd. Även infarten/utfarten till Floragatan är avstängd under arbetets gång. Gående och cyklister påverkas inte. De kommer kunna ta sig över Stora gatan i korsningen. Inte heller biltrafik i riktning från centrum påverkas av arbetet. Skyltar finns på plats för omledning av trafiken.

Det kan vara klokt att ta en annan väg in till centrum, i synnerhet i rusningstid eftersom bara en fil är öppen för trafik in mot city, från Oxbacken sett.

– Mälarenergi uppmanar alla att köra försiktigt vid vägbygget, så att de som arbetar med underhållsarbetet har en trygg och säker arbetsmiljö.

Powered by Labrador CMS