Raka vägen mot nytt slutdatum. Cirka 2 200 ton asfalt har lagts på den nya motorvägen som nu kan bli klar tidigare än beräknat.

Positiva beskedet för stora E18-bygget: ”Kan bli klart tidigare än beräknat” 

Det omfattande arbetet med att bygga om sträckan mellan Västjädra och Köping till motorväg påbörjades för knappt två år sedan och nu ser det ut som att projektet kan bli klart innan planerat slutdatum.

Publicerad

Sommaren 2022 inleddes arbetet på E18 mellan Västjädra och Köping med det beräknade slutdatumet november 2025.

– Arbetet har gått bra och nu har vi klarat av flera kritiska arbetsmoment. Det gör att vi nu ser en möjlighet att kunna bli klara tidigare än planerat slutdatum. Vi jobbar för att kunna bli klara redan i juli-augusti 2025 vilket är fyra månader före tidplan, säger Per Ahlenius som är projektledare på Trafikverket.

Vad har varit och är de största utmaningarna i ert arbete?

– Framförallt är det bygga på och intill en trafikerad väg som medför en mängd trafikomläggningar som krävs för att kunna bygga etappvis med framkomlighet för både trafikanter och för våra arbeten med alla materialtransporter. Vi har flyttat väldigt mycket massor längs byggarbetsplatsen som är 24 kilometer lång vilket är en utmaning i sig.

– Vissa arbeten har vi inte möjlighet att utföra när vägen är trafikerad och då behöver vi ha perioder med avstängd väg. Oftast har vi stängt av nattetid men nu senast så var det schaktarbeten där vi grävde av E18 och då krävdes det en längre avstängning.

Det har varit några extremt intensiva dagar med många kritiska arbetsmoment, men allt har gått bra

Under den senaste avstängningen hann man riva en betongbro och en rörbro, lansera in två betongbroar på cirka 700 ton styck, lägga ner en ny rörbro, lägga cirka 2 200 ton asfalt, montera 1,8 kilometer vägräcke, måla vägmarkeringar, schakta cirka 9 000 m3 och fylla lika mycket samt spränga bort berg för grundläggning av en bro.

– Det har varit några extremt intensiva dagar med många kritiska arbetsmoment, men allt har gått bra. Att vi dessutom kunde öppna vägen före utsatt sluttid på söndag kväll, är tack vare gott samarbete och ett väldigt stort engagemang där alla i projektet har ställt upp helhjärtat, säger Per Ahlenius, projektledare på Trafikverket.

Hur många är ni som arbetar med projektet?

– Det är ungefär 150 personer som har varit mer eller mindre involverade under olika delar av projektet. De senaste veckorna snittar vi på 70-80 personer och då är det framförallt yrkesarbetare som jobbar med brobyggnationer och många maskinförare. Vi kommer att öka bemanningen lite nu när det blir beläggningssäsong.

Tungt arbete. Under den senaste avstängningen lanserade man bland annat in två betongbroar på 700 ton styck.

Är det några fler längre avstängningar planerade?

– Vi kommer att behöva stänga av några nätter och det har vi gjort regelbundet under hela tiden projektet har pågått. Men vi kommer också att behöva några länge avstängningsperioder under hösten. Då hoppas jag att vi kan klara oss på att stänga av i en riktning i taget när vi genomför alla beläggningsarbeten.

Hur känns det i egenskap av projektledare att eventuellt kunna slutföra arbetet före planerat slutdatum?

– Det är fantastiskt roligt att jobba i projekt där det är ett så bra samarbete med alla i projektet och då pratar jag även om berörda kommuner, länsstyrelsen och region Västmanland. När det finns ett så stort engagemang finns det goda förutsättningar att lyckas och det är klart att det vore väldigt kul om vi kan leverera den här samhällsnyttan före planerad sluttid, säger Ahlenius och fortsätter:

– Det är många som drar ett otroligt tungt lass och gör ett jättejobb i projektet. Det krävs en väldigt bra produktionsplanering för att lyckas och jag är stolt över att få vara en liten del i projektet och att vi tillsammans kan leverera något som kommer att ge en stor samhällsnytta i framtiden.

Powered by Labrador CMS