Jenny Forsling, projektledare.

Nu får Västerås en lokalförening för unga med språkstörning

På måndag den 12 december får Västerås sin första lokalförening för ungdomar med språkstörning, UMS, när nykomlingen bildas vid ett årsmöte som hålls på O’Learys.

Publicerad Senast uppdaterad

Om språkstörning

Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär att en person inte har samma språkliga förmåga i sitt modersmål jämfört med jämnåriga kamrater.Språk delas ofta upp i tre delar: form, innehåll och användning. En person med språkstörning kan ha problem med språkljud och grammatik, med ordförståelse och ordförrådet samt med det sociala samspelet och outtalade regler. En person med språkstörning kan ha problem med en eller flera av dessa delar.Personer med språkstörning lever hela livet med sin funktionsnedsättning, men med hjälp av logopeder, speciallärare och trygghetsfaktorer som familj och vänner kan språkstörningen bli ett mindre hinder i livet.

– Det känns otroligt roligt att få starta UMS i Västerås, säger projektledare Jenny Forsling. Tack vare tre engagerade killar som har varit villiga att ta ansvar i en styrelse, kommer vi nu att kunna dra igång regelbundna aktiviteter i Västerås. Det är viktigt att skapa mötesplatser för ungdomar med språkstörning.

Språkstörning är en relativt okänd funktionsnedsättning, trots att det i genomsnitt finns en till två i varje skolklass som har den.

Länge har ungdomar med språkstörning saknat en plattform för att mötas och föra sin talan. Men i februari 2020 bildades det nya förbundet UMS.

Trots svårigheter att ordna träffar på grund av pandemin, har förbundet i rask takt lyckats samla drygt 250 medlemmar mellan 13 och 30 år ifrån hela landet.

Förbundet har också varit framgångsrika i att synas i media och i olika sammanhang för att informera om språkstörning.

Nu går förbundet in i nästa fas genom att bilda lokalföreningar. Under december startar lokalföreningar vid sidan av Västerås även i Stockholm och Örebro.

– Det här innebär att fler ungdomar tar aktiva roller i styrelser, och att det blir fler träffar och aktiviteter på dessa orter.

Uppbyggnaden av det nya ungdomsförbundet UMS har skett inom ramen för projektet ”Äntligen!” som ägs av Riksförbundet DHB (Döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning) och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Projektet sträcker sig fram till februari 2023.

Powered by Labrador CMS