Cirka 27 procent av de kontrollerade butikerna sålde cigaretter till unga personer utan att fråga efter legitimation.

Lätt för ungdomar att köpa tobaksvaror: ”Bedrövligt”

Under 2023 och början av 2024 har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås genomfört kontrollköp av tobaksvaror och receptfria läkemedel i butiker.

Publicerad

Efter slutförd undersökning kan Västerås stad konstatera att flera stora butikskedjor slarvar med kontrollerna och att det är lätt för ungdomar att köpa varorna.

Kontrollköp av tobaksvaror genomfördes i 83 butiker och kontrollköp av receptfria läkemedel i 53 butiker. Cirka 27 procent av handlarna frågade inte efter legitimation när ungdomarna ville köpa cigaretter eller snus. När det gäller receptfria läkemedel var det 47 procent som sålde utan att kontrollera legitimation.

Miljö- och konsumentnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin (C) är bekymrad över resultatet:

– Att det är så enkelt för våra ungdomar att köpa tobak och receptfria läkemedel är rent ut sagt bedrövligt. Företagen har ett ansvar att värna våra barn och ungdomar.

Marcelo Cardoso Plaza som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerås stad har under året organiserat kontrollköpen.

– Det var flera stora butikskedjor som slarvade med ålderskontrollen. Butikerna måste bli bättre på att begära legitimation och på så sätt försäkra sig om att de inte säljer tobak eller receptfria läkemedel till någon som inte fyllt 18 år, säger Marcelo.

De butikskedjor som sålde tobak, snus eller receptfria läkemedel utan att fråga efter legitimation vid kontrollköpen var Circle K, OK-Q8, City Gross, Coop, Hemköp, Lidl, Shell, ÖoB, Willys och ICA. Vissa enskilda butiker har sålt både receptfria läkemedel och tobak vid flera kontrollköp efter varandra, medan andra sålt en gång och sedan förbättrat rutinerna, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

– Att sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år är straffbart. Det är alltid den som lämnar ut varan som är personligen ansvarig för att inte någon under 18 år köper tobak. Man kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader, säger Marcelo Cardoso Plaza.

Förvaltningen har gjort uppföljande kontrollbesök hos de butiker som inte frågade efter legitimation. Cirka 47 procent av butikerna sålde även vid det uppföljande kontrollköpet.

För att genomföra ett kontrollköp anlitar kommunen en så kallad kontrollköpare. Det är en person som är över 18 år, men som till utseendet kan förväxlas med en ungdom under 18 år. Personen provar om det går att köpa tobaksvaror eller receptfria läkemedel utan att visa legitimation. Kontrollköpet sker utan att näringsidkaren får veta något i förväg.

Powered by Labrador CMS