Västeråsmajoriteten.

Klart: Västeråsmajoriteten antar politisk viljeinriktning

Tre huvudsakliga fokusområden under kommande mandatperioden.

Publicerad

Under de kommande fyra åren ska kommunorganisationen fokusera på att vara en jämlik, trygg och socialt hållbar kommun, en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun samt en kommun med hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och ett starkt näringsliv, skriver Västeråsmajoriteten i ett pressmeddelande.

– Som kommunstyrelsens ordförande är jag stolt över att vi fyra partier i Västeråsmajoriteten enats om en gemensam plattform kring våra politiska hjärtefrågor. Detta är satsningar som verkligen kommer vara positiva för alla västeråsare, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska viljeinriktningen visar vilken riktning Västeråsmajoriteten vill att kommunen ska ta under de kommande fyra åren. Mottagare är stadens nämnder och bolag, som ansvarar för att arbeta utifrån de tre fokusområdena.

– Det här ger oss möjligheter att under kommande år förstärka det förbyggande arbetet för att skapa en jämlik och socialt hållbar kommunen, vilket ökar framtidstron bland barn och unga, säger Anna Maria Romlid (V), kommunalråd.

Till detta kopplas även kommunens vision, som just nu är under omarbetning, och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

– Vi i Västeråsmajoriteten höjer ambitionsnivån kring hållbarhet. Vi stärker den sociala hållbarheten genom att göra det lättare för alla barn och unga att få ta del av kultur-, idrotts- och friluftslivet och den miljömässiga hållbarheten genom att öka takten för att minska kommunens fossilberoende och öka den biologiska mångfalden, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Viljeinriktningen ska leva under hela mandatperioden för att skapa stabilitet och förutsägbarhet. Senare i år kommer varje nämnd att sätta sina respektive mål för 2024, med utgångspunkt i de tre fokusområdena.

– Målen ger exempelvis mig som ordförande i näringslivsutskottet långsiktiga förutsättningar att skapa ett bättre företagsklimat i Västerås, med fokus på små och medelstora företag, säger Amanda Grönlund (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Den nya politiska viljeinriktningen ska beslutas i kommunfullmäktige i april. Samtidigt tas beslut om en utvecklad och förbättrad styrmodell för kommunens verksamheter, som bland annat innebär tydligare mål och en förändrad budgetprocess.

Powered by Labrador CMS