Detta är en genrebild.
Detta är en genrebild.

I år kan även unga ledare
få stadens föreningsstipendie

Västerås stad har öppnat nomineringen till årets föreningsledarstipendier.

Publicerad Senast uppdaterad

I flera år har Västerås stad delat ut föreningsledarstipendier på 10 000 kronor till eldsjälar samt barn- och ungdomsledare. På sin hemsida skriver Västerås stad att en nyhet för i år är att man inför ett stipendium till unga ledare.

Det nya stipendiet, som också är på 10 000 kronor, har som syfte att stödja ungdomar som vill satsa på en ledarroll och en möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

Både föreningar och privatpersoner kan nominera ledare till de olika stipendierna. Till Västerås stads elitidrottsstipendium kan föreningar nominera sina medlemmar.

– Det här är ett sätt att ytterligare stimulera och uppmuntra det ideella arbetet i Västerås föreningsliv, utöver att vi varje år delar ut stöd till idrottsföreningar. I år har 111 idrottsföreningar fått föreningsstöd. Med de här stipendierna kan ledare och idrottare uppmärksammas lite extra för sina insatser, säger Magnus Jansson, verksamhetschef för idrott och friluftsliv.

Om föreningsledarstipendierna

Kriterierna för eldsjälar och barn- och ungdomsledarstipendierna:

Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott.

Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.

Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.

Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras).

Kriterierna för ung ledare:

Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.

Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.

Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras).

Om elitidrottsstipendiet

Västerås stads strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten i Västerås delar ut ett antal stipendier till elitidrottare i Västerås enligt nedanstående kriterier. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt eller tävlingsmässigt. Hur många stipendier som delas ut avgörs av juryn utifrån inkomna ansökningar. Stipendiet kan sökas och erhållas flera gånger. Juryn eftersträvar en jämn könsfördelning av stipendiaterna.

Kriterierna för Västerås stads elitidrottsstipendium:

Personen ska vara aktiv i en individuell idrott som tillhör Riksidrottsförbundet och som är väletablerad i Sverige och internationellt, samt ha ett medialt genomslag och därmed kunna bidra till marknadsföringen av Västerås.

Personen ska ha fyllt 18 år och tävla för en Västeråsförening.

Personen ska vara topprankad i sin idrott i Sverige och ha presterat mycket goda internationella resultat.

Personen ska vara en god ambassadör för sin idrott och därmed för Västerås.

Personen ska vara beredd att, när så passar, delta i marknadsföring av Västerås.

Personen ska vara en förebild för andra medlemmar, speciellt ungdomar, i sin förening.

Nomineringsperioden för 2022 års föreningsledarstipendier och till elitidrottsstipendiet är öppen till den 15 januari 2023. Beslutet om vilka som får Västerås stads föreningsledarstipendium tas sedan i Västerås stads nämnd för idrott, fritid och förebyggande.


Powered by Labrador CMS