Tryggetsfrågor. Förra året besvarade nästan 8 000 västeråsare trygghetsundersökningen.
Tryggetsfrågor. Förra året besvarade nästan 8 000 västeråsare trygghetsundersökningen.

Fler kvinnor än män känner sig otrygga i Västerås

Nu har Västerås stad summerat trygghetsundersökningen som genomfördes i höstas.

Publicerad

Under oktober 2023 genomförde Västerås stad för andra året i rad en stor undersökning om trygghet. 

– Vi genomförde undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Hela kommunen har undersökts men också ett flertal specifika områden, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

Undersökningen innehöll drygt 20 frågor om område man bor i och upplevd trygghet samt kön och ålder. Specifika platser kunde pekas ut och varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

– Vi kommer analysera resultatet för att planera och genomföra åtgärder som höjer tryggheten.

Cirka 20 000 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år hade möjlighet att delta i undersökningen.

  • Undersökningen fick strax över 7 800 svar
  • 59 procent var kvinnor
  • 41 procent män
  • Flest svaranden var i åldersgruppen 65-84 år, totalt 34 procent av undersökningens svar

– Eftersom det här är det andra året vi genomför undersökningen kan vi jämföra resultaten mellan 2022 och 2023. På kommunövergripande nivå är resultaten väldigt lika de båda åren. Vi kan se vissa skillnader inom stadsdelarna. Detta ska vi analysera vidare.

63 procent av de medverkande i undersökningen uppgav att de känner sig trygga i sitt bostadsområde under kvällstid, 27 procent känner sig ganska eller mycket otrygga i sitt bostadsområde.

– Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och fler kvinnor går inte ut ensamma på kvällen. Kvinnor är mer benägna att peka ut specifika platser som otrygga.

13,4 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen (NTU 2023) svarade 20,1 procent att de utsatts för brott. Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

Powered by Labrador CMS