Färgglatt inslag i väntan på nya resecentrum

Västerås resecentrum ska få en rejäl uppdatering men innan dess skapar Västerås stad en tillfällig plats med färg och form för att välkomna besökare, resenärer och invånare som passerar resecentrum via södra entrén mot Sigurdsgatan.

– Tanken är att skapa en välkomnande plats där besökare och invånare känner sig omhändertagna, kan orientera sig och veta vilken väg de ska ta genom området för att hitta dit de ska, säger Marit Sihm Kvenangen, kreativ projektledare för Projekt Mälarporten, i ett pressmeddelande.

Gångstråket är just nu under arbete vid södra entrén vid stationen i Västerås. En rad parkeringsplatser har flyttats ett par meter för att skapa ett tryggt och säkert gångstråk. Detta är en första del i ett längre gångstråk från resecentrum genom utvecklingsområdet Mälarporten till Öster Mälarstrand där bland annat Kokpunkten och Steam Hotel ligger.

I och med gångstråket från den södra entrén och vidare skapar Västerås stad ett nytt syfte för en tidigare onyttjad plats. Den förbättrade lösningen för fotgängare underlättar förmågan att orientera sig genom belysning, skyltning och trygghet.

– Vi har utgått från Västerås nya platsvarumärke i både färg och form och tagit med synpunkter som kommit in i olika former av invånardialog men även förra sommarens ungdomsdialog. Exempel på detta är att Västeråsarna vill prioritera gång och cykel, att miljöer ska vara vackra och trevliga. Från ungdomsdialogen har vi bland annat tagit med att unga hellre vill kunna sitta i grupp, inte bara på rad och att man ska kunna sitta själv utan att känna sig ensam, säger Marit Sihm Kvenangen.

Arbetet med platsen och det nya gångstråket är redan i gång och beräknas vara klart under vecka 25.

Powered by Labrador CMS