Anhörigcentrum. Från vänster Mona Eriksson, Pia Eklund och Susan Svenman.
Anhörigcentrum. Från vänster Mona Eriksson, Pia Eklund och Susan Svenman.

De hjälper anhöriga att orka hjälpa

Västerås egna anhörigkonsulenter finns där för personer som hjälper nära anhöriga. "Man har varit, är eller kommer att bli en anhörig som stödjer en närstående, då vill vi att man ska veta om att det finns stöd att få."

Publicerad

Någon gång i livet behöver de flesta stödja och hjälpa en anhörig lite mer än vanligt, orsaken kan vara allt från olika sjukdomstillstånd och akuta händelser till ålder. Detta medför ofta en extra press på den anhöriga som i sin tur kan behöva stöd, och det är där anhörigstöd kommer in i bilden.

I Västerås arbetar tre anhörigkonsulenter, Mona Eriksson, Pia Eklund och Susan Svenman.

– Jag har jobbat här sedan 2007, Pia har varit här i 5 år och Susan började 2013, säger Mona Eriksson.

Anhörigstöd är en lagstadgad verksamhet då kommunen har ett ansvar att stötta sina invånare så att de orkar hjälpa sina närstående

– Ett vanligt missförstånd är att det måste vara blodsband mellan den anhöriga och den närstående, men det kan vara en granne eller vän likväl som en familjemedlem eller släkting, säger Pia.

Det krävs inte något biståndsbeslut för att få hjälp och det är gratis.

– Vi vänder oss till anhöriga som är 18 år och uppåt. I vissa kommuner är det även för anhöriga som är yngre men det har vi tyvärr inte här.

– Det finns inte direkt några kriterier som man måste passa in på utan det är vad man känner själv som anhörig, om man behöver stöd eller bara ställa en fråga om hur man hittar en biståndshandläggare till exempel..

För de flesta som tar hjälp av anhörigstöd så börjar man med samtalsstöd.

– Vi är inga psykologer eller terapeuter utan har medmänskliga samtal och det är den anhöriga som bestämmer vad den vill prata om. Sedan kan man gå vidare till anhöriggrupper tillsammans med andra i samma situation.

– Den vanligaste förekommande frågan är att träffa andra i samma situation, att vara i ett sammanhang när någon förstår hur man har det.

Anhörigcentrum arrangerar även föreläsningar och tematräffar som kan vara användbart för anhöriga.

Mona, Pia och Susan konstaterar att deras största utmaning är att nå ut i bruset och göra människor medvetna om att anhörigstöd finns.

– Vi brukar säga att vi vill att alla ska veta om att vi finns. Sedan kommer inte alla behöva oss, men någon gång i livet är de flesta i den situationen att man hjälper och stöttar en anhörig mer än vanligt. Man har varit, är eller kommer att bli en anhörig som stödjer en närstående, då vill vi att man ska veta om att det finns stöd att få.

De tror att behovet av anhörigstöd kommer att öka mer och mer.

Vecka 40 pågår anhörigveckan och i samband med det bjuder Västerås stad i samverkan med, föreningar, organisationer och verksamheter in till Anhörigdagen den 4 oktober. Amanda Grönlund (KD) som är ordförande för äldrenämnden och Magnus Johansson (S), ordförande för nämnden för personer med funktionsnedsättning kommer att tala. Helena Hagberg, samordnare för funktionsrättfrågor inom kommunen kommer att hålla en föreläsning och flera medverkande berättar om sina verksamheter under evenemanget.

Anhörigdagen arrangeras på Lovisagården, Slottsgatan 6 och pågår mellan klockan 15-18 den 4 oktober.

Veckan därpå, under Tillsammansveckan som verkar för psykisk hälsa, bjuder Anhörigcentrum in till öppet hus.

Powered by Labrador CMS