Snabb ökning av covid i länet: "Stort mörkertal"

Några dagar in på 2022 och smittspridningen når nya höjder. Det värsta ligger fortfarande framför oss.

Publicerad

Några dagar in på 2022 och smittspridningen når nya höjder. Det värsta ligger fortfarande framför oss.

Smittspridningen av covid-19 ökar nu i Västmanland – och det ganska rejält.

– Vi hade över 1 300 fall av covid under förra veckan och det är det högsta antalet under hela 2021, de siffrorna var vi upp i november-december 2020, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

– Positivt är att färre blir riktigt svårt sjuka, antalet som ligger på vanliga vårdavdelningar börjar öka när många insjuknar. Det har varit drygt 30 personer inlagda, men det är inte mer än 1 till 3 som är inlagda på IVA varje dag och det har inte ökat de sista sex veckorna.

– Det beror klart på att vaccinationerna gör nytta. Det är en del som insjuknar trots att de fått vaccin, men att de inte blir så sjuka att de behöver vård på IVA. Antalet som blir så sjuka att de avlider är fortfarande lågt, det är några få enstaka per vecka, till skillnad från första och andra vågen med covid, fortsätter Jan Smedjegård.

Lindrigare sjuka

Förutom IVA-vård så finns det möjlighet inom sjukvården att ge höga flöden med syrgas till patienter som behöver. Antalet som behöver behandling av just denna typ är just nu betydligt lägre mot tidigare.

– Som helhet är de som behöver sjukvård lindrigare sjuka, även om de behöver stöttning av bland annat dropp, förklarar Jan Smedjegård.

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Foto: REGION VÄSTMANLAND

Stor risk för ökad smitta

Just nu är många lediga över jul och nyår och redan nästa vecka väntas många återgå till arbetsplatserna, men inte minst är det väldigt många skolelever som ska återgå till klassrummen, vilket innebär att det finns högre risk för smittspridning bland skolelever.

– Vi befarar att antalet fall av covid kommer öka när vi börjar ha de kontakter man brukar ha. Det brukar vara att smittspridning går ner över helger när man inte träffar lika många. Antal covidfall bland barn och ungdomar har minskat, men det kommer nu att öka, framför allt bland de yngre skolbarnen från lågstadiet till mellanstadiet där barnen inte fått något vaccin, säger Jan Smedjegård.

Hur ser det ut med den nya omikronvarianten, hur utbredd är den?

– Vi har fått färre än 10 fall med bekräftad omikron. Jag bedömer att det måste vara ett stort mörkertal. De kompletterande analyserna släpar efter. Vi har fått en kraftig ökning från julveckan fram till nyårsveckan och våra regioner i närområdet rapporterar höga procentandelar omikron så tror jag vi har betydligt mer omikron än vad vi har bekräftelse på, säger Jan Smedjegård.

– Jag tror vi kommer ha en kulmen en bit in i februari. Det kommer att bli tufft de närmaste veckorna, säger Jan Smedjegård.

Vid Folkhälsomyndighetens pressträff i onsdags bekräftade myndigheten att omikronvarianten nu är den mest dominerande varianten i Sverige och att deltavarianten försvinner sakta men säkert.

Influensan spökar för sjukvården

– Utöver covid har vi 100 fall av influensan som diagnoseras och några behöver vård på sjukhus, dessutom har vi smittspridning med vinterkräksjuka och RS-virus främst hos spädbarn men även hos äldre.

Gott om tider för vaccination

Möjligheten till att få en dos vaccin mot covid-19 är mycket god i Västmanland. Det finns gott om tider.

– Mellan jul och nyår gav vi runt 5 000 doser. Alla tider nyttjas inte. Bästa åtgärden mot att bli svårt sjuk i covid är att vaccinera sig, säger Jan Smedjegård.

Powered by Labrador CMS