Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission.
Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission.

Stadsmissionen förklarar: "Därför köper vi bostadsrätter"

Tidigare under veckan släpptes nyheten att Västerås stadsmission köper lägenheter på Öster Mälarstrand. Lägenheterna ska användas av hemlösa i Västerås. Initiativet har fått blandad respons. Många har hyllat agerandet – men en del kritiska frågor har även väckts. Västerås Tidning låter därför Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission, svara på kritiken.

Publicerad

Hade man inte kunnat köpa många fler bostäder för samma pengar på annat område?

– Jo, det stämmer! För samma pengar hade vi kunnat köpa tre motsvarande lägenheter på något annat område, istället för de två som vi nu fick chans att köpa. Sedan vi fick den här möjligheten har vi sett till båda alternativen och analyserat risker och möjligheter och kunde komma fram till att fördelarna med att köpa de två lägenheterna på Öster Mälarstrand vägde helt enkelt tyngre än att köpa tre lägenheter i något annat område. Den största anledningen att vi valde att ta Bright Livings – som byggherren heter – erbjudande om de två lägenheterna, är de relativt små ekonomiska riskerna. Eftersom vi på byggherrens initiativ fick ett förmånligt erbjudande om att köpa lägenheterna till ett kraftigt reducerat pris kan vi erbjuda en hyra som ligger inom ramen för vad försörjningsstöd räcker till, i ett område där vi dessutom tror att integrationen kommer att ha goda chanser att lyckas riktigt bra. Skulle vi av någon anledning tvingas sälja lägenheterna skulle vi med stor sannolikhet att göra en ekonomisk vinst eftersom att byggherren skapat möjligheter för oss att köpa lägenheterna till ett pris långt under marknadsvärde.

– Vi kommer ha en anställd på ungefär 50 procent som aktivt kommer att jobba med stöd i hemmet och som frekvent kommer att besöka lägenheterna för att se att den boende sköter sig enligt bostadsättsförreningens regler och att de följer den handlingsplan som Västerås stadsmission tagit fram för att individerna ska lyckas i sin bostadsintegration. Även den här tjänsten kommer att innebära en löpande kostnad, vilken hade vart högre om vi valt att investera i fler bostäder.

Stadsmissionen köper bostadsrätter – för att minska hemlösheten

Några kommentarer som kommit är att två lägenheter känns lite, om man ser till antalet hemlösa. Hur ser du på den kritiken?

– Ja, det finns uppåt 600 hemlösa västeråsare och vi har plats för två åt gången i de här lägenheterna. Så för det stora antalet kommer det inte kännas som att skillnaden blir så stor, men för de individer som får möjlighet att bo där kommer det vara livsförändrande. Vi ser långsiktigt på det här och för oss handlar det om att – med bostaden som utgångspunkt – kunna erbjuda individer stöd även med övrig problematik, så som psykisk ohälsa, ensamhet och/eller missbruk. Parallellt med att individerna blir redo att sköta ett eget mer permanent hem vill vi även jobba med arbetsintegration för att man även ska kunna sköta ett arbete och på så vis helt bli fri från behov av stöd i framtiden. Vi fick möjlighet att köpa två lägenheter och hade lyckligtvis ekonomi för detta, vilket vi är väldigt glada för. Vi kan inte lösa hemlöshetsproblematiken över en natt, men det här är något vi kan göra idag för att börja minska antalet hemlösa.

Varför valde ni just Öster Mälarstrand?

– Vi har som mål att minska hemlösheten. Exakt hur det ska gå till och hur vi arbetar i frågan styrs av olika faktorer. Att köpa egna lägenheter för att arbeta med bostadsintegration var inget som fanns med i något strategi, men när vi blev tillfrågade av byggherren om att köpa lägenheterna blev vi så pass intresserade att vi valde att hålla fortsatt dialog. Därför har vi inte gjort ett aktivt val att köpa lägenheter utifrån att de ska vara belägna just i det området. Att huset som kommer att byggas ligger just på Öster Mälarstrand ser vi däremot positivt på ur ett integrationsperspektiv. Samtidigt som vi blev kontaktade av Bright Living kunde vi konstatera att det ekonomiska stöd vi fått från bland annat våra företagspartners och våra privata gåvogivare ökat de senaste åren. Tack vare allt det stöd och engagemang vi fått kan vi nu göra stora insatser för de individer som får möjlighet att bo i lägenheterna. Vi hoppas på att det fortsätter i samma riktning så vi får möjlighet att hjälpa ännu fler ifrån hemlöshet, och på så vis skapa ett mer hållbart Västerås.

Så ni planerar att köpa fler bostäder?

– Vi kommer att börja med den här typen av bostads- och arbetsintegration utifrån dessa lägenheter för att sedan utvärdera effekterna av arbetet. Visar det sig vara en lyckad modell och om vi fortsätter få det ekonomiska stöd vi får, så kan vi absolut tänka oss att utöka den här typen av verksamhet.

Bör övriga boende på Öster mälarstrand oroa sig för att det kan bli stökigt?

– Vi kommer som sagt att utföra frekventa besök i lägenheterna och vi kommer jobba med en tydlig handlingsplan för vad som förväntas av den boende. Vi kan såklart inte lämna några garantier för vad individerna gör när vi inte är på plats, men det kommer finnas tydliga regler för vad som tillåts och inte. Vi kommer att jobba med noggranna urvalsprocesser när vi avgör vem som kommer att få bo i lägenheterna och kommer att prioritera de som har störst behov av- men även mest potential att ta sig ur sitt utanförskap med hjälp av bostäderna som utgångspunkt. Detta innebär att de som bor i lägenheterna kommer att ha visat på god vilja och stark motivation att förbättra sin livssituation. Vi tror att de som bor i våra lägenheter kommer att sköta sig minst lika bra som övriga boende i området. Utifrån de reaktioner vi möttes av under ett informationsmöte för intressenter av övriga lägenheter i föreningen, verkade man generellt vara väldigt gynnsamt inställd till att det är Västerås stadsmission som kommer att stå som ägare av de två lägenheterna.

Powered by Labrador CMS