Nya scenarion: Då kan coronakrisen vara över

I de scenarion som Folkhälsomyndigheten gjort kring möjliga vägar smittspridningen kan ta framöver är det tydligt - håll ut och håll i restriktionerna – det ger resultat i sommar.

Det västmanlänningarna gör i dag och framöver kommer få stor betydelse för smittspridningen, visar tre scenarion som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Scenarierna bygger på data, allt från hur nära kontakter vi har, hur många som är vaccinerade och hur lätt coronaviruset smittar. Utifrån smittläget den 26 april har Folkhälsomyndigheten tagit fram modeller på hur det kan gå. Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson är scenario 1 det mest troliga, men att man från myndighetens sida starkt påpekar att det bara är scenarion och inga prognoser.

Om västmanlänningarna skärper sig ytterligare är det scenario 0 som gäller från i dag, en tydlig nedgång från över 100 nya fall per dag ner till 50 nya fall i början av juni. Om vi i stället håller ut som i dag tar minskningen längre tid och smittspridningen är nere på 50 nya fall om dagen framåt juli månad.

Men om västmanlänningarna slappnar av för mycket är risken stor för en ännu större smittspridning med upp mot 170 nya fall per dag i mitten av juni.

Samtliga scenarion bygger på en ökad vaccination och att smittan och epidemin klingar av.

– Det är ingen tvekan om att det är en stor risk att om vi tar för lätt på covid-situationen kan vi få en ökad smittspridning närmaste veckorna och månaderna.

– Angeläget att inte slappna av, att tänka sig för och avstå från att träffa ny personer även under sommaren. Skärper vi oss ytterligare går det ner snabbare. Redan nu bistår vi andra regioner med sjukhusvård av covid-19-patiernter på både IVA och vanlig vårdavdelning. Sjukhusvården skulle belastas ytterligare om vi får en ökad smittspridning, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

– Följ råden, det går inte att ropa hej om att vi ska öppna upp samhället utan att vi tänker oss för. De äldre i samhället har hunnit bli vaccinerade, de utgör bara en liten andel av befolkningen. Vi räknar med att det kommer att dröja en bra bit in på sommaren, kanske in i augusti innan vi kan se tydliga effekter på att det går ner utifrån de scenarion som presenterats. Det är inga prognoser utan möjliga utvecklingar, fortsätter Jan Smedjegård.

Allt fler västmanlänningar har fått en första vaccindos. I raden längst upp på sidan rapporterar Region Västmanland att 38,4 procent av befolkningen fått en första dos vaccin fram till vecka 17.

Hur ska man förhålla sig som vaccinerad framöver?

– Råden från Folkhälsomyndigheten säger att, för personer som fått första dosen och där det gått tre veckor, är det okej att träffa några få personer från andra hushåll som antingen är vaccinerade eller symtomfria. Man ska inte träffa större grupper utanför det egna hushållet. Vaccinerna är inte 100-procentigt skyddande, det är viktigt att man begränsar sina kontakter, så man inte besöker miljöer där det uppstår trängsel, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Scenario 0. Om vi skärper oss ytterligare.
Scenario 1. Om vi håller oss till restriktionerna som de är i dag.
Scenario 2. Om vi slapparn av helt.
Powered by Labrador CMS