Ljusare bild bland småföretagen i Västmanlands län

Efter fem års nedgång i konjunkturen bland småföretagen i Västmanlands län har den i år vänt uppåt igen. Såväl antalet anställda som efterfrågan på småföretagens varor och tjänster har ökat. På ett års sikt är företagen fortsatt optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern 2022, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Publicerad

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Västmanlands län vars nettotal gått upp från minus 8 i fjol till 33 i år (rikssnitt 57).

Inför det kommande året tror man på en fortsatt ökning till nettotalet 66 vilket dock är strax under snittet för hela Sverige (77).

– Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid vilket kan riskera företagens optimistiska framtidstro. För att konjunkturläget ska fortsätta förbättras krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Västmanland.

Fler vill nyanställa och både efterfrågan och omsättning ökar

Bakom uppgången finns en återhämtad tillväxttakt i både sysselsättning, omsättning och orderingång. 19 procent av länets småföretag har anställt fler medarbetare medan 13 procent uppger att deras personalstyrka har minskat, drygt fyra av tio (43 procent) har ökat sin omsättning. Hos 42 procent har efterfrågan ökat medan den minskat hos 26 procent. Prognosen för alla tre områden är fortsatt tillväxt.

Samtidigt har 37 procent av länets företag tvingats tacka nej till order det senaste året, en liten ökning från 35 procent i fjol och strax under rikssnittet som är 41 procent. Främsta anledningen är att de redan har mer att göra än vad de hinner med, vilket 47 procent svarat, samma andel som i fjol.

Powered by Labrador CMS