Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Region Västmanland

Sjukhuset i Västerås är bäst i Sverige på hjärtinfarktvård

Med 10 av 11 möjliga poäng är hjärtinfarktvården vid sjukhuset i Västerås bäst i landet. Det framgår av det nationella kvalitetsregistret Swedehearts mätning för 2022. Mätningen gäller allt från första omhändertagandet i ambulansen till eftervården upp till ett år efter patientens infarkt.

Publicerad

– Vi inom hjärtsjukvården i Västerås känner både stolthet och tacksamhet för de insatser som görs av vår fantastiska personal. Det är en verksamhet som bedrivs 24 timmar om dygnet, året runt och som ska fungera för västmanlänningarna när de blir som mest sjuka, säger Ingemar Lönnberg, sektionschef vid Hjärt-och Akutmedicinska sektionen, Medicinkliniken i ett pressmeddelande.

Swedeheart är det största svenska nationella kvalitetsregistret där landets 73 sjukhus matar in parametrar som ska säkra högkvalitativ vård av hjärtinfarktpatienten. Registret är välkänt internationellt och är en källa till forskning, kunskap och utveckling inom hjärtinfarktvården. I kvalitetsregistret är patienter upp till 80 års ålder representerade.

Region Västmanland uppvisar mycket goda resultat generellt inom hjärtsjukvård och absolut bästa resultat inom hjärtinfarktvård under 2022 – en position som även uppnåddes 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. De senaste tre åren har den västmanländska hjärtinfarktvården legat på andra plats.

– Vi har mycket kompetent personal som jobbar i team, vilket är nyckeln till framgång, säger Amra Kåregren, hjärtspecialist och överläkare, tillika ansvarig för Swedeheart i Västmanland.

Hela vårdkedjan mäts

Hela vårdkedjan inom hjärtinfarkt räknas in i mätningen: från den akuta bedömningen av EKG av akutläkare, genom en snabb ballongvidgning av det stängda hjärtkärlet och kunskaps- och teambaserad vård på hjärtintensiven. Därefter sker kontroller under ett års tid på hjärtmottagning av team bestående av hjärtspecialister, fysioterapeuter och kranskärlssjuksköterskor. Kranskärlsröntgen och vidgning av kranskärl är en verksamhet som har haft beredskap dygnet runt, årets alla dagar sedan mars 2014.

Svensk hjärtsjukvård uppvisar goda resultat internationellt, särskilt ligger den svenska hjärtinfarktvården i toppklass världen över.

Powered by Labrador CMS