Regeringen vill att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader. Foto: Mostphotos

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

Publicerad

Covid-19-pandemin pågår fortfarande. Utifrån vetskapen om att smittläget kan förändras eller försämras är regeringen mån om att Sverige fortsatt har en god beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19.

En förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning.

Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut. Det kan handla om begränsning av antal besökare eller deltagare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

För att säkerställa en fortsatt god beredskap föreslår regeringen i propositionen att lagarna förlängs till och med den 31 januari 2022. Inga ändringar i lagarna föreslås.

Powered by Labrador CMS