Så upptäcker du om det finns radon i huset

Radon är en gas som varken syns eller luktar. Gasen som kan finnas i bostäder kommer vanligen från marken under och runt bostaden men även från byggnadsmaterial och om man har egen brunn, från hushållsvattnet.

Publicerad

På lång sikt, under flera år, är höga radonhalter i bostaden en hälsofara som ökar risken att drabbas av lungcancer. Det är därför en hälsoinvestering att göra en mätning för att se vilken nivå som finns i bostaden och vidta åtgärder för att sänka den om den är för hög.

Rekommendationer säger att man bör mäta minst vart tionde år då halterna i marken kan ändras med tiden, olika renoveringar kan också ha förändrat ventilationen och påverkat halterna i luften.
Under perioden 1 oktober till 30 april är en mätning lämplig eftersom man då ofta har fönster och dörrar stängda hemma, vilket gör att radonet inte vädras ut och man har möjlighet att se om radonhalten är för hög.

Man bör mäta under minst 60 dagar och resultatet av mätningen bör inte överstiga referensnivån 200 becquerel per kvadratmeter. Kostnaden för en mätning beror bland annat på hur stort huset är och hur många våningar bostaden har men runt 500 kronor för två dosor är en uppskattning.

Om man bor i ett flerbostadshus så kan man kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsföreningen, vilka är ansvariga enligt lag för att mäta radonhalten i byggnaden.

Kommer man via mätning fram till att det är för hög radonhalt i bostaden är det viktigt att ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna välja vilken saneringsåtgärd som passar. I vissa fall räcker en mindre åtgärd men ibland måste flera olika åtgärder kombineras.

Du kan bland annat beställa mätningsdosor via Västerås stads hemsida där man enligt dem ofta kan få en rabatt. www.vasteras.se/radon

Vad kan hända?

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt.
Källa: Strålskyddsmyndigheten.se

Powered by Labrador CMS