Exemplariskt. Här har fastighetsägaren skottat och sandat längs tomtgränsen – precis som man ska. Foto: Sandra Johansson
Exemplariskt. Här har fastighetsägaren skottat och sandat längs tomtgränsen – precis som man ska. Foto: Sandra Johansson

Kommunen: Då ansvarar husägaren för snöröjningen

Snöiga och isiga gator är ett ständigt problem när vintern slår till. Vad somliga missar – eller blundar för – är att det är fastighetsägarna som ansvar för snöröjningen i bostadsområden. – Det finns fastighetsägare som helt enkelt struntar i att snöröja, säger Ulf Palm, kommunikationsstrateg på Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning.

Publicerad

Äntligen har vi fått en vit vinter. Snön dalar ned över vår stad och lägger sig som ett täcke över gator och torg.

För det mesta av snöröjningen svarar Västerås stad som har beredskap dygnet runt för att ploga och halkbekämpa de kommunala väg- och cykelnäten – men däremot inte gator i samfälligheter.

Vad som inte heller ligger på kommunen, utan på fastighetsägaren, är att se till att trottoarer och gångbaneutrymme, som gränsar till fastigheter, hålls framkomliga, både vad det gäller att skotta och att se till att begränsa halka.

Ulf Palm från Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning säger att man tyvärr lägger märke till de som inte sköter sig.

– Det finns både fastighetsägare som helt enkelt struntar i att snöröja och det finns de som inte känner till vilket ansvar de har, säger han. Men vi tackar förstås de fastighetsägare som faktiskt tar sitt ansvar och sköter sig.

Köper in tjänsten

Han förklarar även att det skulle bli mycket dyrare och ta längre tid om det här ansvaret också låg på staden.

– Det finns ju däremot en möjlighet att som fastighetsägare köpa in tjänsten att få marken snöröjd och grusad. För att underlätta halkbekämpning finns även grus att hämta gratis för privatpersoner på våra återbruk, det är bara att ta med sig en hink.

Avslutningsvis uppmanar Ulf Palm alla att fullfölja sitt ansvar.

– Om man som fastighetsägare inte sköter sina ålägganden och en person skulle halka och göra sig illa för att man inte grusat eller saltat riskerar fastighetsägaren att bli skadeståndsskyldig.

Fastighetsägarens ansvar

• Att skotta bort snön 1,2 meter ut från din tomtgräns. Du får inte skotta ut snön i gatan.

• Att när det behövs, sanda eller salta bort is 1,2 meter ut från din tomtgräns.

• Att när det behövs, ta bort istappar eller snö som kan falla ner på gångbanan från din fastighet så att ingen förbipasserande skadas.

• Att under våren enligt schema sopa fram grus ut från din tomtgräns ut mot gatan för att förenkla för sandupptagningen.

Powered by Labrador CMS