Byggnadsnämnden väntas godkänna detaljplanen för Munga. Foto: Roland Magnusson

Byggnadsnämnden väntas godkänna plan för Munga

På torsdagens byggnadsnämnd väntas detaljplanen för Munga att antas. Planen innebär att Munga kan utvecklas med fler permanenta boenden och nya bostäder, förskola och service.

– Utvecklingen i Munga skapar potential för att fler ska kunna bo i den attraktiva miljön samtidigt som den växande permanentbefolkningen på sikt stärker förutsättningarna för att kunna utveckla skolor, förskolor och annan service i kommundelen Skultuna, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Den nya detaljplanen innebär utökade byggrätter vilket gör att fler kan bygga ut sitt fritidsboende till ett permanentboende. Kommunalt vatten och avlopp är nyligen utbyggt i området. Detaljplanen innebär också några nya tomter för nya bostäder, förskola och att området kan växa med olika verksamheter och service.

Enligt planen ska många grönområden sparas och den befintliga badplatsen ska bevaras och rustas upp. Nya båtplatser planeras vilket gör att fler kommer att kunna ha en egen mindre båt i sjön.

– Det är många som har väntat länge på att få utveckla sina fastigheter i Munga. Det är ett omfattande och gediget planarbete med ett stort antal inblandade som nu förhoppningsvis snart är i mål. Det blir ett attraktivt och välplanerat område som också kan växa på ett hållbart sätt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämnden har sammanträde den 23 januari klockan 13.00

Karta från förslaget till detaljplan. Foto: Västerås stad
Powered by Labrador CMS