Klas Wåhlmark VD Teknikföretagen, Ulrika Lindstrand ordförande Sveriges Ingenjörer, Eva Nordmark (S) arbetsmarknad- och jämställdhetsminister, Linda Wennberg enhetschef ABB, Senad Hujic klubbordförande ABB, Jonas Wikström HR ABB, Arta Berisha produktionsledare ABB. Foto: Fréros

ABB-enhet fick jämställdhetspris av minister

Industrins jämställdhetspris 2021 går till ABB Sverige för jämställdhetsarbetet inom enheten Motor Starting & Safety. De prisas för ett konsekvent jämställdhetsarbete som skett på alla nivåer inom enheten. Priset delades ut av jämställdhetsminister Eva Nordmark under Industridagen i Stockholm.

ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige tilldelas 2021 års upplaga av Industrins jämställdhetspris. En utmärkelse som Industrirådet delar ut till företag som har genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Ett av ABB-enhetens riktade fokus har varit att öka andelen kvinnor i ledande positioner. I dagsläget har de 41 procent kvinnliga chefer, 50 procent kvinnor i ledningsgruppen samt cirka 35 procent kvinnor totalt på enheten.

– Priset är ett kvitto på att arbetet vi gör har gett resultat. Vi har under flera års tid arbetat systematiskt för att öka andelen kvinnor i verksamheten och är övertygade om att en jämnare könsfördelning leder till en bättre arbetsmiljö, ökad trivsel och produktivitet. Vi är aktiva i olika sammanhang för att inspirera och motivera kvinnor att välja tekniska yrken, bland annat genom att skapa nätverk, ställa upp som mentorer och ta in praktikanter. Vi vill visa hur roligt och spännande det är att arbeta inom industrin, säger Linda Wennberg, chef för ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige.

Nomineringen har tillsammans med flera andra goda företagsexempel bedömts av Industrirådets likabehandlingsgrupp. Beslutet fattades enhälligt av likabehandlingsgruppen, som består av företrädare både från Industrins arbetsgivarorganisationer och fack.

– Motor Starting & Safety i Sverige visar att ökad jämställdhet går hand i hand med ökad produktivitet och därmed ökad konkurrenskraft. Det fina resultatet när det gäller både mjuka och hårda faktorer har bidragit till att utvecklingen av jämställdhetsarbetet gått relativt fort. Med Industrins jämställdhetspris vill vi både belöna enheten för ett väl utfört arbete och samtidigt inspirera andra verksamheter att ta efter dess goda exempel, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

– Enheten visar hur ett fokuserat jämställdhetsarbete ger resultat. Genom ett konsekvent genomförande av insatser på olika nivåer har företaget snabbt nått sina uppsatta mål. Mångfald och jämställdhet är viktiga komponenter för att klara svensk industris kompetensförsörjning, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Juryns motivering

ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige belönas för ett konsekvent jämställdhetsarbete som skett på alla nivåer inom enheten.

Enheten har genomfört ett strukturerat och beslutsamt arbete och genomfört flera aktiviteter som lett till att de idag (2021) har 41 procent kvinnliga chefer i en annars mansdominerad bransch.

Jämställdhetsarbetet har blivit ett gott exempel som fått spridning i koncernen, både i Sverige och utomlands. Genom att arbeta fokuserat har enheten snabbt nått de uppsatta målen – ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige visar att fokuserat arbete ger goda resultat!

Fakta om Industrins jämställdhetspris

Industrins jämställdhetspris delas ut av Industrirådet till industriföretag som har genomfört utvecklande insatser för ökad jämställdhet. Priset delades ut första gången 2012.

Industrirådet är en samverkansplattform mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin. Juryn för priset består av företrädare för dessa organisationer.

Juryns motivering

ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige belönas för ett konsekvent jämställdhetsarbete som skett på alla nivåer inom enheten.

Enheten har genomfört ett strukturerat och beslutsamt arbete och genomfört flera aktiviteter som lett till att de idag (2021) har 41 procent kvinnliga chefer i en annars mansdominerad bransch.

Jämställdhetsarbetet har blivit ett gott exempel som fått spridning i koncernen, både i Sverige och utomlands. Genom att arbeta fokuserat har enheten snabbt nått de uppsatta målen – ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige visar att fokuserat arbete ger goda resultat!

Fakta om Industrins jämställdhetspris

Industrins jämställdhetspris delas ut av Industrirådet till industriföretag som har genomfört utvecklande insatser för ökad jämställdhet. Priset delades ut första gången 2012.

Industrirådet är en samverkansplattform mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin. Juryn för priset består av företrädare för dessa organisationer.

Powered by Labrador CMS