Samtala. Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa ska öka och uppmanar fler att våga prata om frågan.

5 minuter som kan göra skillnad

Våga prata om psykisk ohälsa! Psykisk ohälsa är ett ämne som i många år har varit tabu. Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa och arrangerar varje år en kampanjdag då de vill starta samtal i samhället om psykisk ohälsa.

Publicerad

I veckan anordnade Riksförbundet Hjärnkoll kampanjdagen 5 minuter 5 maj. Syftet är att göra skillnad och att minska fördomar kring psykisk ohälsa.

Riksförbundet Hjärnkoll säger att alla kan göra skillnad genom att prata psykisk ohälsa i fem minuter, att samtalet kan påverka livet för många.

”De senaste tio åren har vi sett en positiv attitydförändring i samhället, de flesta vet idag att psykisk ohälsa inte bara drabbar andra. Det kan drabba vem som helst, och alla känner någon”.

Conny Allaskog, ordförande för Riksförbundet Hjärnkoll ser att trycket på föreningarnas stödinsatser har ökat. Men också viljan att hjälpa till.

– Samhällets resurser att hjälpa är otillräckliga i extraordinära situationer och föreningarnas insatser i de lägena blir allt viktigare. Föreningarna behövs och det medmänskliga stödet som föreningarna ger är en ovärderlig samhällsresurs som blivit än tydligare under pandemin, säger han.

Riksförbundet Hjärnkoll säger också att de börjar se pandemins konsekvenser. ”Många är isolerade och ensamma. Personer som aldrig tidigare behövt samhällets hjälp riskerar att bli både utan inkomst och bostad. Vi har levt under omständigheter som lett till att den psykiska ohälsan har ökat, och en hel värld är drabbad”.

Vill du göra skillnad så ägna fem minuter åt att prata om psykisk ohälsa.

”Att prata om psykisk hälsa och ohälsa är varken svårt eller farligt. Eftersom det är så vanligt har antagligen de flesta i din omgivning egna upplevelser och erfarenheter”.

Gör så här:

1. Prata med dina arbetskamrater, klasskompisar, vänner eller med grannen. Fråga hur andra har det och berätta om dig själv och dina tankar kring psykisk ohälsa. Du behöver inte vara expert, det viktigaste du kan göra är att prata och visa att du bryr dig.

2. Använd sociala medier för att dela med dig av dina tankar, tips, filmer eller bilder av psykisk hälsa och ohälsa. Eller bara berätta att du har pratat om psykisk ohälsa.

Vill du veta mer, se Hjärnkoll Västmanland: vastmanland.hjarnkoll.se

Hjärnkolls elva råd för att vara en bra vän

Fråga! Visa att du bryr dig och att du har tid för honom eller henne.

Lyssna utan att ge råd. Om personen som mår dåligt vill prata om sina problem är det viktigt att du tar dig tid att lyssna. Försök att vara helt närvarande.

Uppskatta personen. Ge beröm och berätta allt det positiva du ser hos personen.

Visa att du finns – håll kontakten. Ofta kan det kännas svårt för den som mår psykiskt dåligt att prata om sina känslor. Visa att du finns till hands när och om han eller hon vill prata.

Visa tålamod. Undvik att be personen att ta sig samman, rycka upp sig, eller skärpa sig. Känslorna, tankarna och beteendet kan verka irrationellt för dig, men för henne eller honom är de äkta, verkliga och rationella.

Hjälp till att bena ut problemen. När en mår psykiskt dåligt är det lätt att se alla problem hopa sig. Hjälp din vän genom att fokusera på ett problem i taget.

Säg att du gärna hjälper till. Det är inte lätt att ta hjälp när man mår dåligt. Att svara på frågan ”får jag hjälpa dig” blir oftast svårt. Träng dig på och visa att du finns till hands.

Försök att ingjuta framtidshopp. Berätta att de allra flesta som mår psykiskt dåligt återhämtar sig eller hittar fungerande livsstrategier. Det finns ingen grund till att tro att psykiska problem kommer att vara för alltid.

Uppmuntra till att göra roliga saker. Det ger den som mår psykiskt dåligt möjligheten att tänka på något annat. Om personen säger nej, bjud in igen.

Uppmuntra till professionell hjälp. Exempelvis kan han eller hon ta kontakt med sin läkare på vårdcentralen eller annan läkare inom den psykiatriska vården.

Ta hand om dig själv. Om du upplever att du som närstående får det svårt, sök då själv stöd och hjälp.

Powered by Labrador CMS