Bilar som brunnit på Bäckby. Foto: Sandra Fonnisson

(M) i öppet brev: ”Verkställ kameraövervakning på drabbade parkeringsplatser”

I ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och Bostads AB Mimers ordförande Lars Korkman (S) kräver nu Moderaterna att kameraövervakning ska införas på utsatta platser i Västerås.

Anledningen till det öppna brevet är den senaste tidens oroligheter med bland annat bilbränder.

– Att bilbräderna fortsätter i Västerås är oacceptabelt. Det krävs nu skyndsamma åtgärder. Det skapar rädsla och oro hos både boende och besökare. Kameraövervakning av parkeringar är en beprövad metod som kan leda till att bilbränderna minskar och möjligheten att hitta förövarna ökar, säger Elisabeth Unell (M) oppositionsråd för moderaterna i Västerås.

Öppet brev till Anders Teljebäck (S) och Lars Korkman (S)

Bilbränderna fortsätter i Västerås. Det skapar otrygghet och rädsla hos boende såväl som besökande i områden som drabbas. Det krävs en rad olika åtgärder och en av dessa, som vi moderater lyft fram vid flera tillfällen, är att använda kameraövervakning för att öka tryggheten.

Det har kommit till vår kännedom att tjänstemännen hos Bostad AB Mimers har begärt tillstånd hos länsstyrelsen för att kunna sätta upp kameraövervakning på boende och besöksparkeringarna som drabbats. Tillståndet har beviljats men det krävs att det också genomförs och att de slutliga besluten fattas av både kommunstyrelsen och Mimers styrelse.

Vi moderater i kommunstyrelsen och i Mimers styrelse kan inte vänta längre. Det krävs att kameror sätts upp på drabbade parkeringsplatser och andra utsatta platser som har fått tillstånd. Det krävs aktiva beslut både i kommunstyrelsen och i Mimers styrelse för genomförande.

Med detta öppna brev begär vi att kommunstyrelsen och Mimers styrelse omgående fattar beslut om att genomföra kameraövervakning på drabbade parkeringar och utsatta platser som har länsstyrelsens tillstånd, samt att om det krävs kalla till extra styrelsemöten för snabbt verkställande.

Detta behövs för både Mimers hyresgäster och bolagets bästa precis likväl för stadens och medborgarnas bästa.

Västerås 2017-08-09

Elisabeth Unell (M), kommunstyrelsen

Fredrik Dalmo (M), Bostad AB Mimers styrelse

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.